Sisältöjulkaisija

null Betonielementtien kaatumista ei ollut estetty - toimitusjohtajan sakot työturvallisuusrikoksesta pysyivät hovioikeudessa

Betonielementtien kaatumista ei ollut estetty - toimitusjohtajan sakot työturvallisuusrikoksesta pysyivät hovioikeudessa

12.10.2016 – Länsi- ja Sisä-Suomi

Turun hovioikeus on vahvistanut Pirkanmaan käräjäoikeuden vuosi sitten tuomitseman betonituotetehtaan toimitusjohtajan 20 päiväsakon eli 900 euron sakkorangaistuksen työturvallisuusrikoksesta. Hänet tuomittiin maksamaan työtapaturmassa loukkaantuneelle työntekijälle oikeudenkäyntikuluja hovioikeudessa 4.788 euroa. Myös käräjäoikeuden kivusta, särystä ja muusta tilapäisestä haitasta sekä oikeudenkäyntikuluista tuomitsemat lähes 10.000 euron vahingonkorvaukset pysytettiin.

Käsiteltävänä oli Virroilla elokuussa 2013 sattunut työtapaturma. Elementtitehtaan pihalla olleita betonielementtejä oltiin lastaamassa kuorma-autoon. Tehtaalla tehtiin tilojen laajennusta ja työt olivat vielä kesken. Pihalla varastoituina olleita elementtejä ei ollut tuettu niin, etteivät ne olisi päässeet kaatumaan. Työntekijä oli maassa laittamassa nostokoukkuja kiinni lastattaviin elementteihin. Yksi noin metrin korkuinen 2.000 kg painoinen elementti kaatui ja työntekijä jäi osittain elementin alle loukkaantuen.

Työsuojeluviranomainen katsoi, että työturvallisuusmääräyksiä oli rikottu työympäristön suunnittelun ja toteutuksen sekä elementtien varastoinnin osalta, koska elementtien kaatumista ei ollut estetty.

Käräjäoikeus oli todennut tuomiossaan, että työntekijän päälle kaatunut betonielementti oli ollut matala. Esitetyn näytön perusteella matalampia elementtejä ei ollut lainkaan tuettu. Betonielementit olivat olleet epätasaisen maan päällä puujuoksujen päällä. Tällaisessa tilanteessa velvoite huolehtia elementtien tukemisesta kaatumisen estämiseksi on korostunut. Kahden tonnin elementti kaatuu helposti, jos sen juoksut pettävät vähääkään. Se, että toimitusjohtaja oli kieltänyt elementtien väliin menemisen, kertoo hänen ymmärtäneen elementtien kaatumisvaaran. Tästä huolimatta työntekijän työtehtäviksi oli osoitettu elementtien puhdistaminen ja lastaukseen liittyvät työt.

Käräjäoikeus oli tuomiossaan katsonut, että elementit olisivat olleet helposti tuettavissa tukirakentein, kuten korkeiden elementtien osalta oli jo tehtykin. Näin ollen käräjäoikeuden mielestä selvää on, ettei pelkästään työntekijöiden ohjeistaminen kielloilla ole riittävä varotoimenpide työntekijöiden turvallisuuden takaamiseksi.

Turun hovioikeus totesi, ettei todistelussa ollut tullut esille seikkoja, joiden johdosta asiaa olisi tarvetta arvioida toisin kuin käräjäoikeus oli tehnyt. Ratkaisun muuttamiseen ei muutoinkaan ilmennyt aihetta.

Turun hovioikeus 11.10.2016, asia nro R 15/2032

Lisätietoja: Lakimies Jouni Kallioluoma, puh. 0295 018 659
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue