Sisältöjulkaisija

null CE-merkki ei takaa työvälineen turvallisuutta, työnantajan on varmistuttava työskentelyn turvallisuudesta

CE-merkki ei takaa työvälineen turvallisuutta, työnantajan on varmistuttava työskentelyn turvallisuudesta

26.6.2015 – Länsi- ja Sisä-Suomi

Pirkanmaan käräjäoikeus on 26.6.2015 tuominnut ylöjärveläisen muovialan yrityksen toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan 20 päiväsakon eli 500 ja 400 euron sakkorangaistuksiin työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta. Lisäksi heidät ja yhtiö tuomittiin maksamaan entiselle työntekijälleen korvauksia työtapaturmassa aiheutuneista vammoista ja oikeudenkäyntikuluista yhteensä yli 9.000 euroa.

Käsiteltävänä olivat Ylöjärvellä kesällä 2012 sattunut työtapaturma ja siihen liittyneet työturvallisuusmääräysten rikkomiset. Työntekijän tehtävänä oli porata pystyjyrsimellä reikiä pieniin muovikappaleisiin. Työn alla oli 220 kappaleen sarja ja hän oli jo porannut useita kappaleita. Työntekijä vaihtoi jyrsimelle kappaletta koneen käydessä. Tällöin vasemman käden käsine tarttui suojaamattomaan jyrsimen terään ja työntekijä sai vammoja sormiinsa.

Työsuojeluviranomainen katsoi, että työnantaja oli rikkonut työturvallisuusmääräyksiä vaarojen selvittämisen ja arvioinnin, jyrsimen suojauksen sekä työntekijälle annettavan opetuksen ja ohjauksen osalta.

Käräjäoikeus katsoi asiassa olevan riidatonta, ettei jyrsimessä ole ollut työtapaturman hetkellä tai sitä ennen minkäänlaista terän ja istukan (karan) suojaa. Tällainen jyrsimeen on tehty ja laitettu vastaajien toimesta onnettomuuden jälkeen. Vastaajat ovat kertoneet laittaneensa suojan vain viranomaisten mahdollisten vaatimusten johdosta, ei sen vuoksi, että se olisi tehnyt jyrsimestä turvallisemman.

Vastaajat vetosivat oikeudessa siihen, että jyrsin oli CE-merkitty. Tätä osin käräjäoikeus totesi, että CE-merkintä ja vaatimustenmukaisuusvakuutus eivät yksinään ole riittävä tae koneen turvallisuudesta vaan työnantajan on ennen koneen käyttöönottoa ja sitä käytettäessä otettava huomioon työvälineiden aiheuttamien vaarojen poistamista ja työntekijöiden suojaamista koskevat työturvallisuusmääräykset ja toimittava niiden mukaisesti. Lisäksi ko. jyrsimen käyttöohjeesta ilmeni, että koneessa olisi tullut käyttää suojusta karan ympärillä ja ettei suojuksen vaarapuolelle saisi koskaan kurottaa.

Pirkanmaan käräjäoikeuden asia nro R 13/6085

Lisätietoja:
Lakimies Jouni Kallioluoma, jouni.kallioluoma@avi.fi