Sisältöjulkaisija

null Ehdollista vankeutta työturvallisuusrikoksesta

Ehdollista vankeutta työturvallisuusrikoksesta

26.8.2015 – Länsi- ja Sisä-Suomi

Pohjanmaan käräjäoikeus on 25.8.2015 tuominnut kristiinankaupunkilaisen maanviljelijän 60 päivän ehdolliseen vankeuteen työturvallisuusrikoksesta.

Käsiteltävänä oli Kristiinankaupungissa kesäkuussa 2013 työtapaturma, jossa loukkaantui nuori, 16-vuotias kesätyöntekijä. Työntekijän tehtävänä oli sahata lautoja polttopuiksi vanhalla rakennussirkkelillä. Sirkkelistä puuttuivat asianmukaiset suojat. Sirkkeli oli rakennettu niin, että terä nostettiin jalkapolkimella pöydässä olevan reiän läpi ylös leikkuuasentoon. Työntekijä ei ollut käyttänyt vastaavanlaista koneetta aiemmin. Hän sai lyhyen perehdytyksen koneen käyttöön, minkä jälkeen hän jäi työskentelemään yksin. Työntekijä ei saanut suojalaseja käyttöönsä. Työntekijän käsi osui sirkkelinterään sillä seurauksella, että hänen sormensa vahingoittuivat.

Sirkkelillä työskentelyn on katsottu olevan nuorelle vaarallista työtä. 16 vuotta täyttänyt saa työskennellä sirkkelillä vain, mikäli suojelutekniikalla tai muuten on huolehdittu siitä, ettei työstä ole hänelle itselleen taikka muille erityistä tapaturman tai terveyden vaurioitumisen vaaraa.

Työsuojeluviranomainen katsoi, että kone oli työturvallisuusmääräysten vastainen eikä sitä olisi saanut käyttää. Lisäksi nuoren työntekijän perehdytys ja valvonta eivät täyttäneet työturvallisuusmääräysten vaatimuksia.

Käräjäoikeus totesi, että rakennussirkkeli oli vaarallinen, varsinkin kokemattomalle käyttäjälle, ottaen erityisesti huomioon suojalaitteiden puuttumisen, rakennussirkkelin rakenteen sekä työtavan. Käräjäoikeus katsoi työnantajan suhteellisen lyhyen perehdytyksen ja valvonnan olleen riittämättömiä ottaen huomioon, että työntekijä oli nuori eikä ollut koskaan aikaisemmin tehnyt vastaavanlaista työtä.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue muistuttaa, että työnantajalla on korostunut velvollisuus huolehtia nuorten työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä.

Pohjanmaan käräjäoikeuden asia nro R 15/342.

Lisätietoja: Lakimies Sini Hernesaho, puh. 0295 018 644.