Sisältöjulkaisija

null Ei jatkokäsittelylupaa - Yhteisösakko ja päiväsakkoja työturvallisuusrikoksesta pysyi hovioikeudessa

Ei jatkokäsittelylupaa - Yhteisösakko ja päiväsakkoja työturvallisuusrikoksesta pysyi hovioikeudessa

17.9.2018 – Länsi- ja Sisä-Suomi

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus oli 24.4.2018 tuominnut työturvallisuusrikoksesta Hämeen Laaturemontti Oy:n Seinäjoen yksikön päällikön 25 päiväsakkoon, yhteensä 1 125 euroa, ja työmaan työnjohtajan 15 päiväsakkoon, yhteensä 390 euroa. Lisäksi Hämeen Laaturemontti Oy tuomittiin 15 000 euron suuruiseen yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Yhtiö haki Vaasan hovioikeudelta jatkokäsittelylupa.

Käsiteltävänä oli helmikuussa 2016 Teuvalla sattunut työtapaturma. Kattoremonttityömaalla ei ollut noudatettu työturvallisuusmääräyksiä. Rakennusten kattojen vapailla sivuilla ei ollut riittävää putoamissuojausta, ja nojatikkaita käytettiin kulkutienä katolle.

Työsuojeluviranomainen katsoi, että nojatikkaiden käyttöä ei voida pitää valtioneuvoston asetuksessa rakennustyön turvallisuudesta tarkoitetuin tavoin tilapäisenä silloin, kun työkohteissa jatkuvasti – vaikkakin vain päivän tai parin päivän ajan aina kussakin kohteessa – käytetään nojatikkaita katolle nousemiseen ja sieltä pois tulemiseen. Putoamisen estämiseksi tehtävissä suojakaiteissa on oltava käsi- ja välijohde sekä jalkalista. Kyseiselle työnantajalle on annettu lukuisia sekä putoamissuojausta että työmaan kulkuteitä koskevia kehotuksia vuosien 2014-2018 välisenä aikana. Viranomaisohjausta on annettu sekä ennen että jälkeen nyt käsiteltävänä olevaa tapaturmaa. Yhtiö ja sen edustajia on myös aikaisemmin tuomittu työturvallisuusrikoksista. Seinäjoen yksikön päällikkö on lisäksi tuomittu samankaltaisesta työturvallisuusrikoksesta ollessaan toisessa yhtiössä toimitusjohtajana.

Hovioikeus on tutkinut jatkokäsittelyluvan myöntämisen edellytykset. Hovioikeus toteaa päätöksessään, että käräjäoikeuden ratkaisun ja valituksen sekä kirjallisten todisteiden perusteella asiassa ei ole ilmennyt aihetta epäillä käräjäoikeuden ratkaisun lopputuloksen oikeellisuutta. Lisäksi hovioikeus toteaa, että jatkokäsittelylupaa ei ole tärkeää myöntää myöskään lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa, eikä luvan myöntämiseen ole muuta painavaa syytä.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue korostaa, että suojakaiteiden rakenteita sekä nojatikkaiden käyttöä koskevat työturvallisuusmääräykset ovat yksiselitteisiä. Työnantajan on jatkuvasti tarkkailtava käytössä olevien työtapojen turvallisuutta, ja oikeat toimenpiteet vaarojen ehkäisemiseksi tai poistamiseksi ovat tärkeitä.

Vaasan hovioikeuden asia nro R 18/558

Lisätietoja: Lakimies Pia Skoglund, puh. 0295 018 689
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue