Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Elektroniikkamyymälän henkilöstöpäällikölle sakkoa työsyrjinnästä terveydentilan perusteella

Elektroniikkamyymälän henkilöstöpäällikölle sakkoa työsyrjinnästä terveydentilan perusteella

Mediatiedote 1.4.2016 Etelä-Suomi

Helsingin hovioikeus tuomitsi elektroniikkamyymälän henkilöstöpäällikön 20 päiväsakon sakkorangaistukseen työsyrjintärikoksesta. Hovioikeus antoi tuomionsa 30.3.2016. Myös Vantaan käräjäoikeus oli 23.12.2014 antanut asiassa langettavan tuomion.

Työntekijä oli aiemmin työskennellyt yrityksen myymälässä, jonka jälkeen hänet siirrettiin varastoon töihin. Varastossa työskennellessään työntekijä loukkasi itsensä työpaikalla ja jäi pitkälle sairauslomalle. Tämän jälkeen hän aloitti työkokeilun, jonka aikana hän joutui jäämään sairauslomalle toisen sairauden vuoksi. Sairausloman loputtua työntekijä oli halukas palaamaan töihin, mutta hänet kutsuttiin kuulemistilaisuuteen, jossa hänet irtisanottiin työkyvyttömyyden perusteella. Työnantajan arvio työntekijän työkyvystä perustui siihen, mitä työntekijä oli kertonut oikeudessa toisen rikosasian käsittelyn yhteydessä. Työntekijän toimittama lääkärintodistus sivuutettiin, vaikka työntekijä itse koki olevansa työkykyinen myyjän työhön.

Hovioikeus totesi, ettei työntekijän terveydentilaa ollut selvitetty asianmukaisesti ja riittävästi, ja että hänet on irtisanottu hänen terveydentilastaan johtuvista syistä. Hovioikeus perusti tuomionsa siihen, etteivät työnantajan tekemät havainnot toisen rikosasian käsittelyn yhteydessä ole riittävä peruste työntekijän työkyvyn arvioimiselle.

"Työsopimusta ei saa irtisanoa terveydentilan perusteella, ellei työntekijän työkyky ole vähentynyt niin olennaisesti ja pitkäaikaisesti, ettei työsuhteen jatkamista voida kohtuudella edellyttää. Silloinkin työkyky tulee selvittää asianmukaisesti", muistuttaa työsuojelulakimies Ariann Grandell Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Helsingin hovioikeuden tuomio 30.3.2016 (R 15/451)


Lisätietoja:
Lakimies Ariann Grandell, 029 5016 347, etunimi.sukunimi@avi.fi
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000.