Sisältöjulkaisija

null Elementtikuormien purku tällä viikolla tehovalvontaan vakavien turvallisuusriskien takia

Elementtikuormien purku tällä viikolla tehovalvontaan vakavien turvallisuusriskien takia

4.9.2017 – Etelä-Suomi

Elementtikuormien purkutyö on tällä viikolla työsuojeluviranomaisen tehovalvonnassa Etelä-Suomessa (viikko 36). Valvontaa tehdään rakennustyömailla, joissa puretaan suuria elementtejä kuljetusajoneuvoista. Työhön liittyy suuri putoamisriski sekä riski jäädä kaatuvan elementin alle. Vakavia tapaturmia on sattunut paljon.

”Purkutyötä tehdään hyvin usein niin, että työntekijä seisoo yli kaksi metriä korkealla betonielementtikuorman päällä ilman minkäänlaista putoamissuojausta. Tällöin vakavan tapaturman tai jopa kuoleman riski on olemassa”, kertoo ylitarkastaja Jari Nykänen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Tehovalvonnassa käydään läpi huomattava osa Etelä-Suomen rakennustyömaista. Puutteiden ilmetessä päätoteuttajaa ja työnantajaa velvoitetaan laittamaan elementtikuormien purkutyön turvallisuus kuntoon määräajassa. Määräajan umpeuduttua varmistetaan, että annettuja velvoitteita on noudatettu.

”Kaikkia viranomaisen käytössä olevia keinoja tullaan tarvittaessa käyttämään, jotta asia saadaan kuntoon”, Nykänen toteaa.

Tehovalvontaan päädyttiin, koska asia ei ole korjaantunut tavanomaisella valvonnalla ja yhteistyöllä. Kuormien purkutyöstä on jo vuosien ajan annettu runsaasti viranomaisohjeistusta, ja asiasta on käyty useita keskusteluja rakennus- ja kuljetusalan toimijoiden kanssa. Tämä ei ole kuitenkaan tuottanut tulosta, vaan purkutyötä tehdään edelleen paljon ilman putoamissuojauksia. Lisäksi elementtien koko on kasvanut, mikä on tuonut uusia riskejä niiden varastointiin.

”Viime vuonna pelkästään Etelä-Suomen alueella sattui elementtikuormien purussa kolme vakavaa putoamistapaturmaa. Näissä kaikissa oli taustalla vakavia työturvallisuuden laiminlyöntejä, ja ilmoitimme tapaukset poliisille esitutkintaa varten”, Nykänen kertoo.

Elementtien purkutyössä työntekijän putoaminen tulee estää ensisijaisesti rakenteellisin ratkaisuin, kuten telineillä, ja toissijaisesti työntekijöiden käytössä olevilla putoamissuojaimilla eli valjailla.

Elementtien käsittelyssä on myös sattunut kuolemaan johtaneita tapaturmia. Vuonna 2012 Helsingissä rakennusmies kuoli, kun kuorman purkuvaiheessa puuelementit kaatuivat hänen päälleen. Vuonna 2015 kaksi työntekijää kuoli kaatuneen betonielementin alle, toinen Rovaniemellä ja toinen Inkoossa.

 

Kuva elementtikuorman purkutyöstä, jossa työntekijän putoaminen on estetty telineillä.

Katso lisää kuvia aiheesta verkkouutisesta sivulta www.tyosuojelu.fi/-/elementtikuormien-purku-tehovalvontaan-vakavien-turvallisuusriskien-takia (uutisen lopussa on neljä kuvaa).

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Jari Nykänen, p. 0295 016 321, etunimi.sukunimi@avi.fi

Mediapalvelu:
Viestintäasiantuntija Virpi Saarinen, p. 0295 016 021, etunimi.sukunimi@avi.fi

Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
www.tyosuojelu.fi
 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000.