Sisältöjulkaisija

null Elementtitehtaalle yhteisösakko ja korvausvelvollisuus vaarallisesta elementtikuormasta

Elementtitehtaalle yhteisösakko ja korvausvelvollisuus vaarallisesta elementtikuormasta

Mediatiedote, Ei-etusivulle 23.6.2016 Länsi- ja Sisä-Suomi

Pirkanmaan käräjäoikeus on 23.6.2016 tuominnut Vammalan Betoni Oy:n 3.000 euron yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Yhtiön toimitusjohtaja tuomittiin 40 päiväsakon eli yhteensä 680 euron sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta. Yhtiö tuomittiin maksamaan vahingonkorvauksia tapaturmassa loukkaantuneelle työntekijälle yli 20.000 euroa. Lisäksi toimitusjohtaja tuomittiin korvaamaan työntekijän oikeudenkäyntikulut, yli 3.300 euroa.

Käsiteltävänä oli tamperelaisella Myllypuronkadun rakennustyömaalla huhtikuussa 2014 sattunutta työtapaturma. Vammalan Betoni Oy:n autonkuljettaja loukkaantui, kun hän oli purkamassa työnantajansa työmaalle lähettämää betonielementtikuormaa. Hänen ollessaan elementtien päällä irrottamassa kuorman kiinnityksiä osa elementeistä kaatui. Autonkuljettaja putosi kuorman päältä maahan ja yksi betonielementti putosi hänen jalkojensa päälle aiheuttaen vakavia vammoja.

Työsuojeluviranomainen katsoi, että Vammalan Betoni Oy:n taholta oli rikottu työturvallisuusmääräyksiä betonielementtien turvallisen kuormaamisen ja purkamisen edellyttämien toimenpiteiden sekä työntekijälle annettavan opetuksen ja ohjauksen osalta. Työturvallisuusmääräysten mukaan tavaran nosto, kuljetus, käsittely ja varastointi on suunniteltava ja järjestettävä siten, että tavaran siirroista tai putoamisesta ei aiheudu haittaa tai vaaraa.

Käräjäoikeus totesi, että toimitusjohtaja oli ollut valvomassa nyt kyseessä olevan kuorman lastaamista ja hän oli hyväksynyt käytetyn sidontatavan. Toimitusjohtaja on kertonut olevansa vastuussa kuormasta ja hän on järjestänyt työntekijöiden koulutuksen. Sidontatapa on ollut tuennaltaan puutteellinen ja vaaraa aiheuttava erityisesti lastia purettaessa. Lastia ei ollut tuettu mihinkään kiinteään tukeen kuten lavan reunatolppiin tai telineeseen. Työmaa-alueet ovat tyypillisesti epätasaisia alueen keskeneräisyyden ja raskaan liikenteen vuoksi, joka on yleisesti tiedossa oleva seikka ja se tulisi huomioida jo lastia tehtäessä.

Pirkanmaan käräjäoikeuden asia nro R 16/1001

Lisätietoja: Lakimies Jouni Kallioluoma, jouni.kallioluoma(at)avi.fi
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue