Sisältöjulkaisija

null Elokuva-alan työsuojeluvalvonta: työturvallisuutta hallitaan hyvin, työajan seuranta ontuu

Elokuva-alan työsuojeluvalvonta: työturvallisuutta hallitaan hyvin, työajan seuranta ontuu

17.1.2018 – Etelä-Suomi

Valvontahavaintojen perusteella elokuva-alan suurimmat työsuojeluhaasteet liittyvät työajan seurantaan ja työterveyshuoltoon. Alan vahvuuksiin taas kuuluu hyvä työturvallisuuden ja psykososiaalisen kuormituksen hallinta.

Etelä-Suomessa tehtiin vuonna 2017 työsuojelutarkastus yhteensä 78 elokuva-alan työpaikkaan. Valvonta kohdistui yrityksiin, jotka keskittyvät elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantoon, jälkituotantoon tai levitykseen, sekä äänistudioihin ja musiikkituottajiin. Työsuojeluviranomainen valvoo vain työnantajia, joten valvonta ei koskenut elokuva-alalla freelancer-sopimuksella tai yrittäjinä työskentelevien työolosuhteita.

Työajan seuranta puuttui joka kolmannelta

Työajan seuranta puuttui käytännössä kokonaan jopa 26 työpaikalta, eli joka kolmannelta tarkastetuista työpaikoista. Näille työpaikoille annettiin kehotus korjata asia määräajassa. Lisäksi monilla oli puutteita ylitöiden kirjaamisessa, joten tarkastuksilla ei saatu kattavaa kuvaa ylitöiden todellisesta määrästä alalla.

Työaikakirjanpitoon tulee merkitä kaikki toteutuneet työtunnit. Sen avulla työntekijä voi varmistaa, että palkka on maksettu oikein. Työaikakirjanpito on tärkeä asiakirja myös työnantajan oikeusturvan kannalta palkkasaataviin liittyvissä yksityisoikeudellisissa riita-asioissa. Lisäksi se auttaa työnantajaa seuraamaan työaikojen kuormittavuutta.

Työnantajat eivät hyödynnä tarpeeksi työterveyshuoltoa

Monessa elokuva-alan työpaikassa ei osattu hyödyntää työterveyshuollon asiantuntijuutta lain edellyttämällä tavalla, eikä tehty tiivistä yhteistyötä työterveyshuollon kanssa. Yhteistyö on tärkeää esimerkiksi haitallisen kuormituksen ehkäisemiseksi ja sairauslomalta työhön paluun tukemiseksi. Työterveyshuolto oli kokonaan järjestämättä 12 työpaikalla.

”Joissakin työpaikoissa työntekijöillä oli mahdollisuus mennä työnantajan kustannuksella omavalintaisesti mihin lääkäriin tahansa. Se ei kuitenkaan korvaa hyvin toimivaa työterveyshuoltoa, jolla on kokonaiskuva työpaikan tilanteesta ja kuormitustekijöistä sekä erityisesti työn terveyshaittoja ennaltaehkäisevä tehtävä”, kertoo työsuojelutarkastaja Pia Nivalainen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.


Työturvallisuuden ja kuormituksen hallintaan hyvät käytännöt

Elokuva-alalle on tyypillistä tiukat tuotantoaikataulut ja pyrkimys äärimmäiseen kustannustehokkuuteen luovuutta edellyttävässä työympäristössä. Tämän johdosta myös työturvallisuus ja psykososiaalinen kuormitus ovat useimmiten hyvin hallinnassa, sillä aikataulut ja budjetti eivät kestä ylimääräisiä häiriöitä ja poissaoloja. Työtapaturmia elokuvatuotannossa ehkäisevät myös kokeneiden tekijöiden vahva ammattiosaaminen ja töiden tarkka ennakkosuunnittelu, jossa myös työn vaarat on arvioitu.

”Elokuva-alalla työ on hetkittäin hyvin intensiivistä ja työpäivät pitkiä. Silti monessa työpaikassa työntekijät kokivat, että työnantaja huolehtii heidän työhyvinvoinnistaan ja pyrkii ennalta ehkäisemään haitallista kuormitusta. Tämä näkyy esimerkiksi niin, että työnantaja ottaa matalalla kynnyksellä puheeksi, jos huomaa työntekijän olevan kuormittunut. Työnantajat korostivat, että työntekijöistä huolehtiminen on tärkeää myös työnantajamaineen takia”, Nivalainen kertoo.

Isommilla työpaikoilla työntekijöiden käsityksiä työoloista selvitettiin anonyymillä kyselyllä. Alaa paljon puhuttaneet häirintäkokemukset eivät nousseet kyselyssä esiin, mistä kerrottiin 1.11.2017 julkaistussa työsuojeluviranomaisen tiedotteessa. Tiedote löytyy sivulta www.tyosuojelu.fi/-/seksuaalinen-hairinta-paatyy-harvoin-tyosuojeluviranomaisen-valvottavaksi .

Lisätietoja:
Työsuojelutarkastaja Pia Nivalainen, p. 050 396 0667, etunimi.sukunimi@avi.fi

Mediapalvelu:
Viestintäasiantuntija Virpi Saarinen, p. 029 501 6021, etunimi.sukunimi@avi.fi 

Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
www.tyosuojelu.fi
 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000.