Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Epäkeskopuristimella tapahtuneesta työtapaturmasta sakkoja

Epäkeskopuristimella tapahtuneesta työtapaturmasta sakkoja

Mediatiedote 6.4.2021 Länsi- ja Sisä-Suomi

Pohjanmaan käräjäoikeus on 31.3.2021 tuominnut vaasalaisen metallialan yrityksen työturvallisuusrikoksesta 12 000 euron yhteisösakkoon. Lisäksi yhtiön tuotantopäällikkö ja työnjohtaja tuomittiin työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta kummatkin 40 päiväsakkoon.

Käräjäoikeuden käsiteltävänä ollut asia tuli ilmi tutkittaessa yhtiön työntekijälle heinäkuussa 2018 tapahtunutta työtapaturmaa. Työntekijä oli leikkaamassa epäkeskopuristimella kuparilistasta kappaleita, kun lista jumiutui laitteen meistiin. Työntekijä oli yrittänyt selvittää häiriötä, jolloin hänen oikea kätensä oli epähuomiossa joutunut suojaamattomalle vaara-alueelle. Työntekijä oli samassa yhteydessä epähuomiossa painanut jalkalaukaisinta, jonka seurauksena laite oli tehnyt työstöliikkeen ja aiheuttanut sormivammoja.

Vastaajat kiistivät syyllistyneensä työturvallisuusrikokseen tai vammantuottamukseen. Vastaajat vetosivat muun ohella siihen, että kyseessä oleva työvaihe ei ollut edellyttänyt oikean käden käyttöä, ja että kyseisellä laitteella oli työskennelty vuosia ilman työtapaturmia. Vastaajien mukaan työtapaturmaa ei ole pystytty ennakoimaan.

Asiassa todistajana kuultu perehdytystehtäviä tehnyt vanhempi työntekijä totesi, että vahingoittuneen työntekijän perehdytyksessä ei erikseen käyty läpi, miten tulee toimia, jos työstettävä kuparilista jää laitteen meistiin jumiin.

Käräjäoikeus totesi, että työntekijän loukkaantuminen on ollut seurausta puutteellisen perehdytyksen sekä laitteen suojaamattomuuden yhteisvaikutuksesta. Mikäli laite olisi ollut suojattu jo tapahtuma-aikana, ei työntekijän käsi olisi voinut epähuomiossa joutua vaara-alueelle. Käräjäoikeus katsoi myös, että loukkaantumista ei voitu pitää ennakoimattomana siitä syystä, että laitteen meisti ei ollut tapahtumahetkellä suojattu ja työntekijälle annettu ohjeistus häiriötilanteita koskien oli jäänyt puutteelliseksi.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue korostaa, että työsuojelussa yhtenä johtavana periaatteena on niin sanottu turvallisen tekniikan periaate. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että ensisijaisesti teknisin ratkaisuin tulee huolehtia, että työntekijöiden ulottumisalueella ei ole vaarallisia kohteita. Jos vaara on poistettavissa suojuksella, on koneessa oltava suojus. Puutteita koneiden suojaamisessa ei voi korvata työntekijöille annettavilla varoituksilla tai ohjeilla. Lisäksi työnantajalla on velvollisuus antaa työntekijöilleen riittävä perehdytys koskien myös häiriö- ja poikkeustilanteita.

Pohjanmaan käräjäoikeuden asia nro R 20/1082. Tuomio ei ole lainvoimainen.

Lisätiedot: 

Lakimies Lassi Anttila, 0295 018 189, etunimi.sukunimi@avi.fi 
Työsuojelun vastuualue, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto