Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Esimies häiritsi työntekijää seksuaalisesti: sakkoja työturvallisuusrikoksesta ja työsyrjinnästä

Esimies häiritsi työntekijää seksuaalisesti: sakkoja työturvallisuusrikoksesta ja työsyrjinnästä

Mediatiedote 9.3.2021 Etelä-Suomi

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi ravintola-alan yrityksen hallituksen varsinaisen jäsenen työturvallisuusrikoksesta ja työsyrjinnästä 60 päiväsakkoon. Käräjäoikeus katsoi yhteisösakon tuomitsemisen edellytysten täyttyvän, mutta jätti työnantajayhtiön tuomitsematta yhteisösakkoon. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 8.3.2021.

Tapauksessa työnantajayhtiössä hallituksen jäsenenä toiminut työnantajan edustaja toimi esimiehenä ravintolassa. Hän kohdisti ravintolatyöntekijään seksuaalisia tekoja yhtiön tiloissa Helsingissä. Työntekijän esimies muun muassa kosketteli työntekijää sopimattomalla tavalla, nuoli ja suuteli tämän kättä, kommentoi seksuaalissävytteisesti tämän ulkonäköä ja olemusta, vaihtoi vaatteita tämän edessä, kutsui tätä hellittelynimillä, pyysi työntekijää ajeluille ja syömään sekä ehdotti yhteistä lomamatkaa. Menettely oli ollut toistuvaa ja jatkunut neljän kuukauden ajan. Tapahtumien takia työntekijä jäi ensin sairauslomalle ja myöhemmin irtisanoutui työstään.

Esimies myönsi menetelleensä syyttäjän esittämällä tavalla. Käräjäoikeus totesi, ettei tunnustusta ollut syytä epäillä. 

Työsuojelun lakimies Laura Kantola Etelä-Suomen aluehallintovirastosta muistuttaa, että työnantaja on työturvallisuuslain mukaan velvollinen puuttumaan työssä esiintyvään seksuaaliseen häirintään saatuaan siitä tiedon. Jos häiritsijä on työnantajan edustaja itse, kuten tässä tapauksessa, vastuu menettelystä voi kohdistua tähän, vaikkei työntekijä olisi erikseen ilmoittanut työnantajalle kokemastaan häirinnästä. Työnantajan edustajan edellytetään pidättäytyvän ilman työntekijän ilmoitustakin teoista, jotka ovat sen laatuisia, että työnantajan pitäisi asemansa perusteella ymmärtää niiden aiheuttavan terveysvaaraa.

Helsingin käräjäoikeuden tuomio, asianumero R 20/4984

Lisätiedot:
Lakimies Laura Kantola, 029 501 6577, etunimi.sukunimi@avi.fi 
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on tervettä ja turvallista.