Sisältöjulkaisija

null Espoon ravitsemisliikkeiden valvonta: työvuorolista puuttui poikkeuksellisen monelta

Espoon ravitsemisliikkeiden valvonta: työvuorolista puuttui poikkeuksellisen monelta

27.9.2017 – Etelä-Suomi

Työsuojelutarkastajat tekivät elo–syyskuun vaihteessa tehovalvontaa ravitsemisalan työpaikoissa Espoossa. Tehovalvonnassa tarkastettiin yhteensä 86 työpaikkaa: lähinnä kahviloita, pubeja ja pizzerioita.

Valvonnan yllättävin tulos oli se, että työvuorolista puuttui yhdeksältä työpaikalta kokonaan (10 % tarkastuksista). Määrä on poikkeuksellisen suuri, sillä työvuorolista puuttuu keskimäärin vain yhdeltä prosentilta tarkastetuista ravitsemisalan työpaikoista Etelä-Suomessa.

”Työntekijällä on oikeus tietää, milloin työvuoro alkaa ja milloin päättyy. Työvuorolistan on oltava työntekijän nähtävillä viikkoa ennen uuden kolmiviikkoisen jakson alkamista”, muistuttaa työsuojelutarkastaja Tarmo Järvinen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Myös asiakasväkivallan uhan hallinnassa oli Espoossa tavallista useammin puutteita: jopa 29 työpaikalla (34 %). Keskimäärin väkivallan uhan hallinnassa on puutteita 17 %:lla tarkastetuista ravitsemisalan työpaikoista. Helsingin ydinkeskustassa kesällä 2016 tehdyssä tehovalvonnassa puutteita löytyi vain 8 %:lla.

”Väkivallan uhka ei toki ollut näissä Espoon työpaikoissa yhtä ilmeinen kuin vaikka Helsingin keskustassa. Kuitenkin aina kun on kyse asiakaspalvelutyöstä, työnantajan on osana riskinarviointia selvitettävä, liittyykö työhön väkivallan uhkaa vai ei. Uhkatilanteita kuitenkin sattuu myös ns. rauhallisilla alueilla”, Järvinen muistuttaa.

Väkivallan uhan hallinnassa on olennaista, että työntekijät tietävät miten toimia, jos asiakas käyttäytyy uhkaavasti tai muuten epäilyttävästi, ja miten tilannetta voi käsitellä tarvittaessa jälkikäteen työterveyshuollon kanssa.

Työterveyshuolto puuttui 13 työpaikalta

Lakisääteinen työterveyshuolto puuttui 13 työpaikalta ja työterveyshuollon tekemä työpaikkaselvitys 17 työpaikalta. Työpaikkaselvityksen puuttuminen tarkoittaa käytännössä sitä, että työn ja työolosuhteiden merkitystä työntekijöiden terveydelle ei ole arvioitu.

”Usein työntekijöillä on käsitys, että työterveyshuoltoa ei ole järjestetty, jos he eivät pääse lääkärin vastaanotolle työnantajan kustannuksella. Työterveyshuoltosopimuksen ja työpaikkaselvityksen tulee lain mukaan olla työntekijöiden nähtävillä, mikä auttaa myös välttämään väärinkäsityksiä”, Järvinen kertoo.

Espoon tehovalvonnassa annettiin yhteensä 144 toimintaohjetta ja 24 kehotusta määräajalla. Tarkastetuista työpaikoista 16:lla kaikki tarkastetut asiat olivat työlainsäädännön mukaisessa kunnossa, eikä työnantajille tarvinnut antaa viranomaisohjeistusta lainkaan.

Lisätietoja:
Työsuojelutarkastaja Tarmo Järvinen, p. 029 501 6262, etunimi.sukunimi@avi.fi

Mediapalvelu:
Viestintäasiantuntija Virpi Saarinen, p. 0295 016 021, etunimi.sukunimi@avi.fi

Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
www.tyosuojelu.fi

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000.