Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Etelä-Suomessa tehtiin viime vuonna yli 11 000 työsuojelutarkastusta

Etelä-Suomessa tehtiin viime vuonna yli 11 000 työsuojelutarkastusta

Mediatiedote 13.6.2016 Etelä-Suomi

Työsuojeluviranomainen teki vuonna 2015 Etelä-Suomessa 11 158 tarkastusta. Lisäksi se vastasi 16 450 asiakasyhteydenottoon, joissa useimmiten kysyttiin neuvoa ja ohjausta. Luvut selviävät juuri julkaistusta Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen vuosiraportista.

Työsuojeluvalvonnan tavoitteena on varmistaa, että työ Suomessa on turvallista ja terveellistä, ja että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä. Valvonnalla pyrittiin pidentämään työuria ja torjumaan harmaata taloutta. Valvontaa suunnattiin 16 eri alalle, joiden katsottiin olevan riskitoimialoja. Toimialasta ja työpaikasta riippuen tarkastuksilla käsiteltiin laajasti eri asioita, esimerkiksi työterveyshuoltoa, väkivallan uhkaa, häirintään puuttumista, tapaturmien torjuntaa, työsuhteen vähimmäisehtoja, tilaajavastuulakia ja ulkomaisen työvoiman käyttöä.

Paljon yhteydenottoja työsuhdeasioista, häirinnästä ja sisäilmasta

Asiakasyhteydenottojen aiheet olivat hyvin samanlaisia kuin aiempinakin vuosina. Työsuhdeasioissa kysyttiin etenkin työsuhteen päättämiseen, lomauttamiseen, palkkaukseen ja palkanmaksuun liittyvistä asioista. Yhteydenottoja tuli paljon myös häirinnästä, työsyrjinnästä, sisäilma-asioista ja asbestisäännöksistä.

Kehitystä häirinnän ehkäisyssä, puutteita tapaturmien torjunnassa

Valvontahavainnot osoittavat, että työpaikoilla on tapahtunut paljon hyvää kehitystä. Yhä useammalla työpaikalla on häirintätapausten käsittelemiseksi toimintatavat, joita myös noudatetaan. Yhä useampi työnantaja tekee yhteistyötä työterveyshuollon kanssa. Tilaajavastuulakia noudatetaan aiempaa paremmin erityisesti rakennusalalla ja teollisuudessa.

Silti myös puutteita löytyi paljon. Tapaturmien torjunnassa on vakavia puutteita teollisuudessa varsinkin kone- ja liikkumisturvallisuudessa, rakentamisessa taas putoamissuojauksessa ja telineturvallisuudessa. Osa työnantajista laiminlyö tietoisesti työsuhteen vähimmäisehtoja saadakseen kilpailuetua. Moni ulkomainen työntekijä kärsii palkkaukseen ja työaikoihin liittyvistä laiminlyönneistä, erityisesti siivousalalla sekä majoitus- ja ravitsemisalalla.

Toimintaohjeita, kehotuksia ja ilmoituksia poliisille

Havaituista puutteista annettiin työnantajille vuoden aikana yhteensä 18 202 toimintaohjetta ja 2 222 kehotusta. Lisäksi 135 tapauksessa ilmeni perusteita epäillä rikosta, ja työsuojeluviranomainen ilmoitti asian poliisille esitutkintaa varten. Useimmiten epäiltiin työturvallisuusrikosta, työsyrjintää tai ulkomaisen työvoiman käyttöön liittyvää rikosta.

Avaa raportti tästä: Työsuojeluvalvonta Etelä-Suomessa 2015

Lisätietoja:
Johtaja Kaarina Myyri-Partanen
Apulaisjohtaja Kirsi Häkkinen
p. 0295 016 000 (vaihde), etunimi.sukunimi@avi.fi