Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null EU:n laajuinen työsuojelun valvontakampanja painottaa riskien arvioinnin tärkeyttä tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisyssä

EU:n laajuinen työsuojelun valvontakampanja painottaa riskien arvioinnin tärkeyttä tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisyssä

Mediatiedote 8.6.2023

Euroopan Unionin jäsenmaat toteuttivat viime kesänä tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisyä edistäneen työsuojelun valvontakampanjan. Kampanjassa painopiste oli tuki- ja liikuntaelinsairauksia aiheuttavien riskien arvioinnissa ja hallinnassa.

Kampanjan taustalla oli Eurostatin työvoimatutkimus, jonka mukaan noin 60 prosenttia kaikista työperäisistä terveysongelmista kärsivistä työntekijöistä pitää tuki- ja sairauksia vakavimpana ongelmana.

Kampanjan keskeisenä tavoitteena oli edistää työterveys- ja työturvallisuusriskien arviointia ja hallintatoimenpiteitä TULE-sairauksien ehkäisemiseksi. Tällä pyrittiin siihen, että kaikilla EU:n työntekijöillä olisi sama työterveyden ja -turvallisuuden taso ja yrityksillä yhtäläiset kilpailuolosuhteet. Samalla edistettäisiin samantasoista valvontaa kaikkialla EU:ssa. Kampanjan loppuraportin mukaan tässä myös onnistuttiin.

Kampanjan loppuraportti painottaa, että panostaminen työterveyden ja -turvallisuuden johtamiseen on yritykselle kannattava investointi. Ylimmän johdon sitouttaminen on lähtökohta kattavalle ja onnistuneelle riskien arviointiprosessille. Myös työntekijöiden osallistuminen riskien arviointiin tekee siitä kattavamman, mikä taas helpottaa oikeanlaisten toimenpiteiden toteuttamista. Raportin mukaan kaikki työtehtävät on syytä arvioida, sillä tarkat riskien arvioinnit helpottavat työtehtävien mukauttamista tarvittaessa. Kampanjassa myös todettiin yrityksen koon vaikuttavat riskien arvioinnin sisältöön - mitä suurempi yritys, sitä paremmin riskien arviointi on tehty.

Koko EU:ssa tehtiin reilut 2 600 kampanjatarkastusta, joihin osallistui 27 maata. Suomessa tarkastuksia tehtiin 106, jotka kohdistuivat sosiaali- ja terveyspalveluihin, elintarviketeollisuuteen, rakennusalalle ja kuljetuspalveluihin.

Asiasta lisää tiedotteessa ”EU:n laajuinen työsuojelun valvontakampanja: Suomessa sote-alalla ehkäistään hyvin työntekijöiden tuki- ja liikuntaelinsairauksia” sekä koko raportti on luettavissa myöhemmin Euroopan työterveys- ja -turvallisuusviraston sivuilla https://osha.europa.eu/fi