Sisältöjulkaisija

null Haitallinen kuormitus hallintaan Sairaanhoitajapäivillä

Haitallinen kuormitus hallintaan Sairaanhoitajapäivillä

Verkkouutinen 22.3.2017

Työsuojeluviranomainen opastaa ja neuvoo 23.-24. maaliskuuta Sairaanhoitajapäivillä miten haitallista työkuormituksesta aiheutuvia terveysvaaroja voidaan ehkäistä yksityisillä sosiaali ja terveyshuollon työpaikoilla.

Sosiaali- ja terveystoimialan palvelurakenteen muuttuessa työsuojeluviranomainen on havainnut tarpeen varmistaa, että yksityiset työnantajat huolehtivat työsuojelusta säädösten mukaisesti. Työsuojeluviranomainen haluaa myös tukea yritysten välisen kilpailun tasapuolisuutta valvomalla lakisääteisten työnantajavelvoitteiden noudattamista. 

Työsuojeluviranomaisen on Sairaanhoitajapäivillä juuri käynnistyneen kaksivuotisen Haitallinen kuormitus hallintaan yksityisillä sote-työpaikoilla-hankkeen (YKSOTE-kuormitus 2017-18) puitteissa. Valtakunnallisen valvontahankkeen tavoitteena on työntekijöiden terveyttä vaarantavan fyysisen ja psykososiaalisen työkuormituksen ehkäiseminen.

Kodeissa tehtävän hoivatyön lisääntyessä hankkeen tavoitteena on myös, että työnantajat tunnistavat kotipalvelutyön kuormituksen erityispiirteet ja ehkäisevät terveysvaaroja oikein kohdennetuilla toimilla. Haitallisen työkuormituksen ehkäisy vähentää sairauspoissaoloja ja tukee hyvän työkyvyn säilymistä.

 

Työsuojeluviranomainen kertoo haitallisen, terveyttä vaarantavan työkuormituksen ehkäisemisestä Sairaanhoitajapäivillä osastolla  3g2.

Hankesivusto verkossa: tyosuojelu.fi/sote-toimialat