Sisältöjulkaisija

null Hakkurinkuljettajan putoamisesta yhteisösakko ja päiväsakkoja

Hakkurinkuljettajan putoamisesta yhteisösakko ja päiväsakkoja

Mediatiedote 25.1.2016 Länsi- ja Sisä-Suomi

Jyväskylässä sijaitsevan metsäkonealan yrityksen pihamaalla sattui lokakuussa 2013 työtapaturma kun likaantunutta hakeajoneuvoa pesemässä ollut hakkurinkuljettaja putosi hakkurin katolta kolmen metrin korkeudesta alas piha-asfaltille ja loukkaantui. Työtapaturmassa hakkurinkuljettajalle aiheutui vakavia vammoja kuten keuhkoruhjeita, kallonmurtuma, silmäpohjanmurtuma, useita kylkiluiden murtumia ja vasemman korvan kuulovamma, minkä vuoksi työntekijä joutui kahden kuukauden sairauslomalle.

Keski-Suomen käräjäoikeus tuomitsi 25.1.2016 yrityksen turvajärjestelyistä vastaavan toimitusjohtajan työturvallisuusrikoksesta 30 päiväsakon suuruiseen sakkorangaistukseen, josta hänelle tuli maksettavaa kaikkiaan 1 320 euroa. Koska hakeurakointia harjoittavan yrityksen toiminnassa ei ollut noudatettu vaadittavaa huolellisuutta ja varovaisuutta, yritykselle tuomittiin työturvallisuusrikoksesta 2 500 euron suuruinen yhteisösakko. Hakkurinkuljettajalla ei esittänyt asiassa rangaistus- tai korvausvaatimuksia.

Tapahtumapäivänä hakkurinkuljettaja oli työvuoronsa päätteeksi huoltohallin päädyssä olevalla pesupaikalla pesemässä hakkuriautoa painepesurilla. Jossain työvaiheessa hän oli hakkurin katolle noustuaan liukastunut tai kompastunut ja horjahtanut alas katolta. Sattumalta paikalle osuneiden ohikulkijoiden ansiosta vertavuotava ja sekavassa tilassa ollut kuljettaja voitiin suhteellisen pian hätäkeskuksen kautta ohjata asianmukaiseen hoitoon.

Yrityksen toimitusjohtajan mukaan suullisten ohjeiden mukaan hakkuriautot voidaan pestä turvallisesti maasta käsin kääntämällä ajoneuvon ohjaamo kippausasentoon. Ennen tapaturmaa työpaikalla oli ollut keskustelua telineiden hankkimisesta pesupaikalle, mutta niitä ei ollut hankittu kun koettiin, että kiinteiden telineiden sijoittaminen pesupaikalle oli hankalaa ja toisaalta siirreltävien telineiden varastointi oli ongelmallista.

Hakkurien pesua koskevat suulliset ohjeet eivät olleet välittyneet työntekijöille kovin hyvin ja käytännössä jokainen työntekijä oli tilanteen mukaan valinnut omat työtapansa. Erilaisiin työtapoihin ei ollut puututtu. Työtapaturman jälkeen hakkuriautojen pesemisen turvallisista työmenetelmistä on annettu kirjalliset turvaohjeet ja toimintatavat on tehty selväksi kaikille työntekijöille. Telineitä tai muita turvalaitteita pesupaikalle ei ole edelleenkään hankittu.

Työsuojeluviranomainen muistuttaa siitä, että työnjohdon järjestämän perehdytyksen ja työnopastuksen, turvaohjeiden noudattamisen ja turvallisten työmenetelmien valvonnan merkitys korostuu, mikäli työpaikalla ei työturvallisuutta jostain syystä voida täysin toteuttaa teknisillä turvalaitteilla.

Keski-Suomen käräjäoikeuden asia nro R 15/2308

Lisätietoja: Lakimies Pekka Timonen, puh. 0295 018 735
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue