Sisältöjulkaisija

null Harmaa talous 2016 -julkaisu: Työsuojeluviranomaisen tiedonsaantioikeuteen esitetään laajennusta

Harmaa talous 2016 -julkaisu: Työsuojeluviranomaisen tiedonsaantioikeuteen esitetään laajennusta

23.11.2016

Verohallinnon tuoreessa Harmaa talous 2016 -julkaisussa käsitellään harmaan talouden tilaa ja torjuntaa, ja kerrotaan muun muassa harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimenpideohjelmasta vuosille 2016-2020.

Toimenpideohjelmaan on valittu kansallisen harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategian tavoitteiden kannalta keskeisimmät, vaikutuksiltaan merkittävimmät toimenpiteet. Yhtenä toimenpiteenä esitetään, että työsuojeluviranomaisten tiedonsaantioikeuksien laajentaminen olisi osa harmaan talouden torjuntatoimenpiteitä ja tehostaisi työsuojeluviranomaisten toimintaa sekä viranomaisten välistä yhteistyötä.

Hallituksen esityksellä laajennettaisiin työsuojeluviranomaisten oikeutta saada salassa pidettävää tietoa viranomaisilta ja muilta julkista tehtävää hoitavilta toimijoilta. Työsuojeluviranomaiset saisivat salassa pidettävää tietoa silloin, kun he valvovat niin sanotun tilaajavastuulain ja työsuhteen vähimmäisehtojen noudattamista sekä ulkomaalaisen työvoiman käyttöä.

Asiaa koskevaa hallituksen esityksellä (HE 114/2016 vp) on pitkä syntyhistoria. Eduskunta saanee hallituksen esityksen käsiteltyä vuoden 2017 alkuun mennessä. Arvioitu lakimuutosten voimaantuloaika on syksykausi 2017.

Lisää tietoa:

Harmaa talous 2016 -julkaisu

Verohallinnon tiedote Harmaa talous 2016 -julkaisusta