Sisältöjulkaisija

null Havaintoja työsuojeluvalvonnasta 2019: Katto- ja pientalorakentamisessa puutteita putoamissuojauksessa ja henkilökohtaisessa suojauksessa

Havaintoja työsuojeluvalvonnasta 2019: Katto- ja pientalorakentamisessa puutteita putoamissuojauksessa ja henkilökohtaisessa suojauksessa

Mediatiedote 14.5.2020

Työsuojeluviranomainen teki viime vuonna lähes 24 000 työsuojelutarkastusta. Yli viidennes kaikista tarkastuksista suuntautui rakentamisen toimialalle. Erityisesti valvottiin katto- ja pientalorakentamista. Joka toisella katto- ja pientalorakentamiseen suuntautuneella tarkastuksella havaittiin puutteita putoamissuojauksessa ja henkilökohtaisessa suojauksessa.

Myös palvelutoimialoille, erityisesti majoitus- ja ravitsemistoimialalle sekä kaupan toimialalle tehtiin paljon työsuojelutarkastuksia. Työsuojelutarkastajien havaintojen mukaan työnantajat tiedostivat yhä paremmin velvollisuutensa tunnistaa väkivallan uhkatilanteita, mutta tilanteiden ennaltaehkäisyyn ja hallintaan liittyvät toimet olivat usein puutteellisia tai jääneet kesken.

Teollisuuden työpaikoille suuntautuneessa työsuojeluvalvonnassa kokeiltiin viime vuonna ohjaavaa otetta viestimällä työpaikoille sekä ennen että jälkeen tarkastuksen. Kokeilu onnistui hyvin. Vaikka kemikaaliturvallisuudessa oli edelleen paljon puutteita, puolet työpaikoista alkoi ennakkoon lähetettyjen ohjeiden perusteella laittaa asioita kuntoon jo ennen tarkastusta.

Psykososiaalisia kuormitustekijöitä valvottiin laajasti eri toimialoilla. Noin 10 000 tarkastuksella selvitettiin, onko psykososiaalisia kuormitusta käsitelty työpaikalla. Näiden valvontahavaintojen perusteella noin kolmasosassa valvontakohteista oli tarpeen käsitellä psykososiaalista kuormitusta laajemmin.

Työsuojeluviranomainen valvoo myös syrjinnän kieltoa työelämässä. Lähes puolet syrjintää koskevista tarkastuksista tehtiin terveydentilaan liittyvän syrjintäepäilyn perusteella.

Työsuojeluviranomaisen toiminta 2019 pähkinänkuoressa:

  • Lähes 24 000 työsuojelutarkastusta
  • Yli 51 000 toimintaohjetta
  • 7200 kehotusta
  • Yli 30 000 asiakasyhteydenottoa
  • Lähes 1200 tutkittua työtapaturmaa
  • Lähes 900 lupahakemusta
  • Yli 29 000 ilmoitusta

 

Linkki: Työsuojeluhallinnon vuosikertomus 2019

Lisätietoja:
Johtaja Päivi Suorsa, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue
p. 0295 017 630, etunimi.sukunimi@avi.fi

Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet valvovat työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista. Lisäksi vastuualueet antavat ohjeita ja neuvoja työn terveyteen ja turvallisuuteen sekä työsuhteen ehtoihin liittyvissä kysymyksissä. Lisätietoa terveestä ja turvallisesta työstä työsuojeluhallinnon verkkopalvelussa www.tyosuojelu.fi.