Sisältöjulkaisija

null Helsingin keskustan kahvilat ja pubit varautuvat väkivallan uhkaan melko hyvin

Helsingin keskustan kahvilat ja pubit varautuvat väkivallan uhkaan melko hyvin

Mediatiedote 21.6.2016 Etelä-Suomi

Helsingin keskustan ravitsemisliikkeet ovat varautuneet asiakasväkivallan uhkaan kohtuullisen hyvin. Tämä tuli ilmi työsuojelutarkastuksilla, joita tehtiin kahden viime viikon aikana Helsingin ydinkeskustassa. Tarkastuksia tehtiin yhteensä 80 kahvilaan, pubiin ja ravintolaan.
Tarkastetut työpaikat olivat varautuneet asiakasväkivallan uhkaan muun muassa kameravalvonnalla, hälytysnapeilla ja vahtimestaripalveluilla erityisesti viikonloppuisin. Monilla oli vartiointiliikkeen kanssa sopimus vartijan hälyttämisestä paikalle tarvittaessa. Työpaikoilla oli kuitenkin kokemuksia siitä, että vartijan saapuminen paikan päälle saattoi kestää tilanteeseen nähden liian kauan.
Kuudelta työpaikalta puuttui kirjalliset ohjeet uhkatilanteissa toimimiseen, ja 23 työpaikkaa ei ollut käsitellyt ohjeita työntekijöiden kanssa. Yhteinen käsittely on tärkeää, jotta kaikki työntekijät tietävät, miten uhkatilanteessa ja sen jälkeen tulee toimia. Jos uhkatilanne tapahtuu, tulee se käydä jälkikäteen läpi työpaikalla ja tarvittaessa myös työterveyshuollon kanssa. Tämä lieventää tilanteen aiheuttamia stressioireita ja helpottaa työrutiineihin palaamista.

Työvuorolistojen on oltava totuudenmukaisia

Yhtä työpaikkaa lukuun ottamatta kaikilla tarkastetuilla kohteilla oli työvuorolistat. Muutamassa tapauksessa heräsi kuitenkin epäily siitä, että työvuorolistat eivät kertoneet todellisia työvuoroja. Samanlaisia havaintoja on tehty aiempinakin vuosina ravitsemisalan työsuojelutarkastuksilla. Nämä työpaikat otetaan tarkempaan seurantaan.
Työntekijöillä on oikeus tietää työvuoronsa etukäteen. Työvuorolistojen (eli työvuoroluetteloiden) avulla voidaan myös selvittää, onko palkka maksettu oikein, ja välttää näin turhia riitatilanteita. Majoitus- ja ravitsemisalalla työvuorolistat on laadittava kolmen viikon jaksolle.

Työterveyshuolto puuttui joka kolmannelta

Tarkastetuista työpaikoista joka kolmannelta puuttui lakisääteinen työterveyshuolto. Työterveyshuollon työpaikkaselvityksessä oli puutteita joka toisella: osalta se puuttui kokonaan, osalla selvitys ei ollut työpaikalla nähtävillä ja sitä ei ollut käsitelty yhdessä työntekijöiden kanssa.
Työpaikkaselvityksen nähtävillä pito ja käsittely on tärkeää, koska siten työntekijä saa tiedot lakisääteisistä määräaikaisista terveystarkastuksista ja työpaikan terveysriskeistä sekä siitä, mitä työnantajan tulee riskien hallitsemiseksi tehdä. Työnantaja voi hyödyntää työpaikkaselvitystä myös liittämällä sen osaksi työpaikan omaa työn vaarojen selvitystä ja arviointia eli riskikartoitusta. Työpaikkaselvitys on hyvä käydä läpi uusien työntekijöiden kanssa osana työhön perehdytystä.
Kahviloiden, pubien ja ravintoloiden tarkastuksilla annettiin yhteensä 168 toimintaohjetta ja 29 kehotusta määräajalla. Puhtaita tarkastuskertomuksia, joissa työnantajalle ei annettu mitään velvoitteita, oli 11.

Lisätietoja:
Työsuojelutarkastaja Tarmo Järvinen, p. 029 501 6262, etunimi.sukunimi@avi.fi

Mediapalvelu:
Viestintäasiantuntija Virpi Saarinen, p. 029 501 6021, etunimi.sukunimi@avi.fi  
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisen. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000.