Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Henkilöstön vähimmäislepoaikojen laiminlyönti toi aluksen päällikölle 20 päiväsakkoa

Henkilöstön vähimmäislepoaikojen laiminlyönti toi aluksen päällikölle 20 päiväsakkoa

Mediatiedote 30.1.2023 Lounais-Suomi

Ahvenanmaan käräjäoikeus tuomitsi suomalaisen aluksen päällikön merityöaikarikkomuksesta sakkoihin tämän laiminlyötyä vähimmäislepoaikasäännöksiä. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 26.1.2023.

Rikkomukset tapahtuivat syyskuussa 2020 ja ne koskivat neljää aluksella työskennellyttä suomalaista miehistön jäsentä. Kaiken kaikkiaan lepoaikarikkomuksia oli 29 kappaletta. Rikkomukset koskivat sekä kymmenen tuntisen vuorokausilevon alitusta että kuuden tunnin yhtäjaksoisen levon alitusta. Lisäksi vuorokautinen lepoaika oli jakautunut useampaan kuin kahteen jaksoon.

Työsuojeluviranomainen suoritti alukselle tarkastuksen marraskuussa 2020. Työaikakirjanpidon tarkastuksessa huomattiin tilanteita, joissa vähimmäislepoaikaa koskevia sääntöjä ei kirjanpidon perusteella noudatettu. Työnantaja oli saanut jo aiemmin viranomaisohjausta työ- ja lepoajoista. Alukselle oli tehty työsuojelutarkastuksia, joilla työnantajalle oli annettu velvoitteita merityöaikarikkomuksista. 

Marraskuisella tarkastuksella oli todettavissa, ettei aiempia ohjeistuksia noudatettu. Käräjäoikeudessa vastaaja tunnusti menetelleensä syytteessä kuvatulla tavalla, ja tarkastajan laatima tarkastuskertomus sekä siihen liitetty työaikakirjanpito tukivat vastaajan tunnustamista. 

Työsuojelun lakimies Natalie Eklund Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta muistuttaa, että vaikka työntekijä haluaa paahtaa yötä päivää, on työnantajan vastuulla huolehtia riittävästä levosta. Merityöaikalain mukaan työnantaja tai tämän edustaja on tällaisissa tapauksissa tuomittava merityöaikarikkomuksesta sakkoon. 

Natalie Eklund korostaa työaikasuojelun merkitystä: on työnantajan vastuulla huolehtia riittävistä lepoajoista, vaikka työntekijä itse toivoisi muuta. Työnantajan tulee riittävin toimenpitein huolehtia siitä, että merityöaikalain säännöksiä noudatetaan. Lepoaikojen noudattamisella ja työturvallisuudella on selvä yhteys, ja lepoaikojen rikkomisella voi olla merkittäviä vaikutuksia työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle. 

Käräjäoikeuden perusteluissa todetaan, kuten tarkastuskertomuksessakin, ettei korvaavaa lepoaikaa ollut työaikakirjanpidosta todennettavissa. Työsuojeluviranomainen haluaakin muistuttaa myös siitä, että jos korvaavaa lepoaikaa annetaan, tulee se aina kirjata myös työaikakirjanpitoon. 

Käräjäoikeus katsoi, että vastaajan menettely ja olosuhteet huomioon ottaen 20 päiväsakkoa oli tässä tapauksessa oikeudenmukainen rangaistus. Aluksen päällikölle tuli maksettavaa noin 1 600 euroa.

Ahvenanmaan käräjäoikeuden tuomio 26.1.2023 numero R/22/140. Tuomio ei ole lainvoimainen. 

Lisätiedot:
Lakimies Natalie Eklund, 0295 018 188, etunimi.sukunimi@avi.fi
Työsuojelun vastuualue, Lounais-Suomen aluehallintovirasto