Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Hiihtokeskushanke tarkastaa hissien työturvallisuuden

Hiihtokeskushanke tarkastaa hissien työturvallisuuden

Mediatiedote 17.12.2019

Valtakunnallinen hiihtohisseihin keskittyvä työsuojeluhanke jatkuu vuoden 2021 loppuun saakka. Hankkeen päämääränä on varmistaa, että käytössä olevat hiihtohissit ovat työntekijöille turvallisia ja EU:n vaatimusten mukaisia. Hankkeen aikana aluehallintoviraston työsuojelutarkastajat suuntaavat valvontaa valtakunnallisesti kattavasti hiihtokeskuksiin ja köysiratalaitteistoihin. Noin 40 prosenttia tarkastettavista kohteista on Pohjois-Suomessa eli arvion mukaan 170 hiihtohissiä.

– Tavoitteenamme on tunnistaa merkittävimmät riskit ja kohdentaa valvontaa siten, että köysiratalaitteistojen parissa työskentelevien henkilöiden työolosuhteet ja työturvallisuus parantuvat, kertoo hankkeen koordinaattori Hanna-Kaisa Rajala Pohjois-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Rajala muistuttaa, että työnantajan on ilmoitettava tarkastuksesta työpaikan työsuojeluvaltuutetulle. – Työnantajan on mahdollisuuksien mukaan huolehdittava siitä, että työsuojeluvaltuutettu on tarkastuksessa läsnä. Mikäli työpaikalla ei ole työsuojeluvaltuutettua, asiasta on ilmoitettava työntekijöille muuten sopivalla tavalla.

Taustalla uusi EU:n asetus

Hankkeen taustalla on uusi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/424, joka korvaa köysiratalaitteistoja koskevan direktiivin ja sen kansalliset versiot eli Suomessa valtioneuvoston asetuksen henkilökuljetukseen tarkoitetuista köysiratalaitteistoista.

– Varmistamme yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, että työpaikoilla on riittävät tiedot uudesta EU-asetuksesta ja kansallisesta asetuksesta, täsmentää ylitarkastaja Rajala. Hankkeen verkostoja ja yhteistyötahoja ovat Suomen Hiihtokeskusyhdistys Ry ja Palvelualojen ammattiliitto PAM sekä Tukes ja alan muut toimijat.

– Työpaikkatarkastuksilla tarkastamme laitteen fyysisiä ominaisuuksia, esimerkiksi onko laitteen huoltotasot putoamissuojauksen kannalta turvallisia käyttäjälle. Lumettomana aikana tehdyssä valvonnassa otetaan huomioon myös hiihtohissipyöräily. Markkinavalvontatarkastuksilla selvitämme, onko CE-merkintä asianmukaisesti hiihtohissien turvakomponenteissa ja ovatko EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutukset kunnossa, sanoo ylitarkastaja Hanna-Kaisa Rajala.

Hanke on toimittanut valvontakohteille ohjeen Näin valmistaudut tarkastukseen (pdf).

Lisätiedot:
Ylitarkastaja Hanna-Kaisa Rajala, p. 0295 017 625, etunimi.sukunimi@avi.fi
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue

Lait ja asetukset:

  • Työsuojeluviranomaisen toiminnasta on säädetty työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetussa laissa 44/2006
  • Työturvallisuuslain 738/2002 tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden haittoja
  • Hiihtohissejä koskee uusi kansallinen asetus 220/2018 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/424
Päivitetty 22.1.2021 – Ensimmäistä kappaletta päivitetty: hanke jatkuu vuoden 2021 loppuun saakka. Näin valmistaudut tarkastukseen -ohjeesta päivitetty vuoden 2021 versio.