Sisältöjulkaisija

null HKScan Finland Oy:lle ja sen tuotantojohtajalle tuomio työturvallisuusrikoksesta

HKScan Finland Oy:lle ja sen tuotantojohtajalle tuomio työturvallisuusrikoksesta

17.9.2019 – Itä-Suomi

Etelä-Savon käräjäoikeus on 16.9.2019 tuominnut lihateollisuusyhtiö HKScan Finland Oy:n yhteisösakkoon ja sen tuotantojohtajan sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta.   

Käräjäoikeus tuomitsi HKScan Finland Oy:n ja sen tuotantojohtajan työturvallisuusrikoksesta, koska yhtiössä on vuosina 2013-2017 rikottu työturvallisuusmääräyksiä laiminlyömällä riittävän järjestelmällisesti selvittää yhtiön tehtaiden koneiden tapaturman vaarat ja suojata ne mekaanisilla tai teknisillä suojilla niin, että työntekijöiden koskettaminen koneiden vaarallisiin liikkuviin osiin on estetty.

Käräjäoikeus on jo ennen tätä tuomiota, vuosina 2011 ja 2012 tuominnut yhtiön Mikkelin tehtaan edustajia koneiden vaarojen selvittämisvelvollisuuden laiminlyönnistä. Työsuojelutarkastaja oli tämän jälkeen vuosien 2013-2017 aikana tehnyt HKScanin Mikkelin tuotantoyksikköön kolme tarkastusta, joissa tarkastaja oli todennut puutteita yhtiön koneiden suojauksessa. Tarkastaja oli vaatinut suojaamaan nämä koneet ja antanut yhtiölle toimintaohjeen selvittää yhtiön muidenkin koneiden vaarakohdat ja suojata ne. Hkscanin Mikkelin tehtaan lihasekoituskoneella sattui kuitenkin joulukuussa 2016 sattunut tapaturma, jossa työntekijän sormi leikkautui poikki koneen suojaamattomuuden takia. Yhtiön Outokummun tehtaalla oli jo tätä ennen sattunut vastaavanlainen tapaturma vastaavanlaisella suojaamattomalla koneella.

Käräjäoikeus tuomitsi yhtiön tuotantojohtajan työturvallisuusrikoksesta, koska hän ei ollut huolehtinut, että yhtiön koneiden vaarakohdat selvitetään riittävän yksityiskohtaisesti. Hän sai 20 päiväsakkoa, josta hänelle tulee maksettavaa 1340 euroa.

Käräjäoikeus katsoi, että vaikka yhtiössä on viimeisimmän tapaturman jälkeen ryhdytty toimenpiteisiin vastaavien tapaturmien ehkäisemiseksi, on yhtiön toiminta ollut moitittavaa, koska yhtiön Mikkelin tehtaalla ollut kone oli ollut suojaamattomana pitkän ajan, eikä sitä ollut suojattu, vaikka yhtiön Outokummun tehtaalla oli sattunut jo aikaisemmin vastaava tapaturma. Yhtiössä oli ainoastaan varoitettu työntekijöitä koneen vaarallisuudesta, mutta konetta ei ollut suojattu niin, että työntekijät eivät voi koskettaa koneen vaarallisiin osiin. Tämän vuoksi oikeus tuomitsi HKScan Finland Oy:lle sen toiminnassa tehdystä työturvallisuusrikoksesta 60 000 euron yhteisösakon.

Etelä-Savon käräjäoikeuden tuomio R 18/1589.

Lisätiedot:

Ylitarkastaja Sampo Pelkonen, puhelin 029 501 6995, sampo.pelkonen@avi.fi

Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue, Mikkelin toimipaikka