Sisältöjulkaisija

null Hovioikeus ei antanut jatkokäsittelylupaa, 5000 euron yhteisösakko työturvallisuusrikoksesta jäi voimaan

Hovioikeus ei antanut jatkokäsittelylupaa, 5000 euron yhteisösakko työturvallisuusrikoksesta jäi voimaan

24.11.2017 – Itä-Suomi

Itä-Suomen hovioikeus ei antanut 23.11.2017 tekemällään päätöksellä jatkokäsittelylupaa työnantajayhtiön valitukseen Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden kesäkuussa 2017 antamasta tuomiosta. Huonekalualan yritykselle työturvallisuusrikoksesta tuomittu 5000 euron yhteisösakko, joka koski työssä kuormittumista, jäi siten voimaan.

Käräjäoikeudessa yhteisösakko osakeyhtiölle tuli siitä, että sen katsottiin laiminlyöneen huolehtia puuseppänä työskennelleen työntekijän fyysisestä kuormittumisesta työssä. Kuormittuminen oli johtunut uuden kalvopinnoituslinjan käyttöönoton jälkeen työstettävien levyjen koon ja painon lisääntymisestä, jolloin noin 30 kg:n painoisten pöytälevyjen nostelua ja siirtelyä joutui tekemään huonoissa asennoissa. Työn kuormittuminen oli johtanut työntekijän sairauslomiin ja jäämiseen työkyvyttömyyseläkkeelle. Työnantajan katsottiin laiminlyöneen arvioida ja selvittää ennen uuden kalvopinnoituslinjan käyttöönottoa sen vaikutukset työn kuormittavuuteen eikä työnantaja ollut käyttöönoton jälkeen tarkkaillut riittävästi työn kuormittavuutta.

Oikeus katsoi, että työnantaja oli tullut tietoiseksi työntekijän kuormittumisesta, mutta ei ollut ryhtynyt toimenpiteisiin työtehtävien keventämiseksi. Apuvälineet oli otettu käyttöön vasta sitten, kun työn liiallinen kuormittavuus oli jo aiheuttanut työntekijälle sairauden.

Asiaa käräjäoikeudessa käsiteltäessä olivat vuosille 2012-2014 ajoittuneet laiminlyönnit työnantajan edustajien kohdalta vanhentuneet eivätkä he olleet syytettyinä työturvallisuusrikoksesta. Työturvallisuusrikoksissa yhtiöön on kohdistettavissa rangaistusvaatimuksena yhteisösakko, joka tässä tuomittiin.

Työnantajalla on työturvallisuuslain 25 §:n perusteella velvollisuus vähentää työstä johtuvaa terveyttä vaarantavaa kuormitusta siitä tiedon saatuaan. Tieto voi tulla esimerkiksi työntekijältä itseltään tai työnantajan oman tarkkailun kautta.

Itä-Suomen hovioikeuden päätös R 17/924, ei lainvoimainen

Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden tuomio R 17/112

Lisätietoja:
lakimies Pirjo Javanainen, puh. 029 501 6966

pirjo.javanainen@avi.fi
Itä-Suomen aluehallintovirasto