Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Hovioikeus kumosi AKT:n entisen puheenjohtajan tuomion työsyrjinnästä

Hovioikeus kumosi AKT:n entisen puheenjohtajan tuomion työsyrjinnästä

Mediatiedote 4.11.2016 Etelä-Suomi

Helsingin hovioikeus hylkäsi Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n entistä puheenjohtajaa vastaan nostetun syytteen työsyrjinnästä. Hovioikeus antoi tuomionsa 4.11.2016.

Tapauksessa työntekijä oli irtisanottu viestintäpäällikön tehtävistä liiton hallituksen kokouksessa äänestyksen tuloksena. Puheenjohtaja oli äänestänyt irtisanomisen puolesta. Irtisanominen oli oikeudessa selvitetyn mukaan tapahtunut liiton toimintatapoihin nähden poikkeuksellisesti, eikä irtisanomisen perusteita ollut kunnolla kaikkien hallitusten jäsenten tiedossa vielä äänestyshetkelläkään. Työntekijä oli muutamaa kuukautta aiemmin saattanut kokemansa häirintäasian työsuojeluviranomaisen käsiteltäväksi, ja syyttäjä katsoi, että tämä oli ollut irtisanomisen perusteena. Syytetty kiisti tämän ja vetosi luottamuspulaan työnantajan ja työntekijän välillä. Muutama viikko irtisanomisen jälkeen liiton hallitus päätti palauttaa työsuhteen, ja asiassa tehtiin sovinto, jonka työnantaja ja työntekijä allekirjoittivat. Tämän jälkeen työntekijän työsuhde jatkui AKT:n palveluksessa.

Hovioikeus: irtisanomiselle todennäköisesti useita syitä

Samoin kuin käräjäoikeus, myös hovioikeus katsoi työsuojeluviranomaisen puoleen kääntymisen olevan kielletty syrjintäperuste, eli sen perusteella työntekijää ei saa asettaa epäedulliseen asemaan. Hovioikeus myös katsoi käräjäoikeuden tavoin työntekijän tulleen asetetuksi epäedulliseen asemaan, kun AKT:n hallitus irtisanoi hänen työsuhteensa.

Hovioikeus kuitenkin katsoi, että ajallinen yhteys ei ole riittävän selvä, jotta voisi suoraan päätellä irtisanomisen johtuneen yhteydenotosta työsuojeluviranomaiseen. Hovioikeus piti todennäköisenä, että työsuojeluviranomaisen käsittely on vaikuttanut irtisanomispäätökseen vähintäänkin välillisesti. Oikeuden mukaan on kuitenkin vaikea yksilöidä luotettavasti irtisanomisen taustalla olleiden yksittäisten seikkojen vaikutusta ja keskinäistä painoarvoa, sillä puheenjohtajan ja työntekijän välisen asian selvittely ja heidän tulehtuneet välinsä sekä liiton muut ilmapiiriongelmat olivat jatkuneet jo vuosia. Hovioikeuden mukaan ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että pääasiallisena syynä irtosanomiseen ovat olleet muut seikat kuin työntekijän päätös kääntyä työsuojeluviranomaisen puoleen oikeuksiensa valvomiseksi.

Työsuojelun lakimies Mari Leinonen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta muistuttaa, että työntekijää ei saa asettaa epäedulliseen asemaan ammatillisen toiminnan tai muun siihen rinnastettavan seikan vuoksi.

"Työntekijällä on oikeus vaatia lakisääteisiä oikeuksiaan ja ottaa yhteyttä työsuojeluviranomaiseen ilman, että hänelle tulee siitä seuraamuksia", Leinonen korostaa.

Helsingin hovioikeuden tuomio 4.11.2016 (R 16/104). Tuomio oli äänestysratkaisu (2-1).

Lisätietoja:
Työsuojelun lakimies Mari Leinonen
p. 029 5016 584, etunimi.sukunimi@avi.fi

Mediapalvelu:
Viestintäasiantuntija Virpi Saarinen
p. 0295 016 021, etunimi.sukunimi@avi.fi  

Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
www.tyosuojelu.fi

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000.