Sisältöjulkaisija

null Hovioikeus kumosi yhteisösakon mutta pysytti muut tuomiot kärkisorvitapauksessa

Hovioikeus kumosi yhteisösakon mutta pysytti muut tuomiot kärkisorvitapauksessa

2.5.2018 – Etelä-Suomi

Itä-Suomen hovioikeus kumosi elintarviketeollisuuden yrityksen saaman yhteisösakon liittyen työturvallisuuslaiminlyönteihin. Kahden esimiehen saamat tuomiot työturvallisuusrikoksista ja vammantuottamuksesta pysyivät ennallaan. Hovioikeus antoi tuomionsa 27.4.2018.

Käsiteltävänä oleva tapaus liittyi vuonna 2015 sattuneeseen työtapaturmaan, jossa oli käytetty vaaralliseksi todettua työmenetelmää. Työntekijä oli hionut kärkisorviin kiinnitettyä pumpun akselia painamalla kädellä hiomanauhaa akselia vasten, jolloin hänen kätensä oli tarttunut pyörivään akseliin ja lähtenyt pyörimään sen mukana. Tapauksesta kerrotaan tarkemmin 2.6.2017 julkaistussa tiedotteessa koskien käräjäoikeuden tuomiota.

Käräjäoikeus oli tuominnut yrityksen 12 000 euron yhteisösakkoon. Hovioikeuden mukaan yhteisösakon tuomitsemista tukivat ne seikat, että kyseessä olevaa vaarallista hiontatyötä oli tehty jo pitkään, ja sen osalta ei ollut tehty riskienarviointia eikä kiinnitetty huomiota menetelmän vaarallisuuteen. Hovioikeus kuitenkin huomioi, että nyt vaarallisesta menetelmästä on luovuttu, ja että yhtiön työturvallisuustyö ja -järjestelmät ovat yleisesti katsoen korkealla tasolla. Lisäksi ei ole ilmennyt, että yhtiö olisi vaikuttanut työmenetelmän käyttöön liiketaloudellisen perusteen vuoksi. Menetelmä on myös ollut yleisesti käytössä ennen vuotta 2014, jolloin Etelä-Suomen aluehallintovirasto kiinnitti tiedotteessaan huomiota sen vaarallisuuteen. Näistä syistä hovioikeus katsoi, että yhteisösakko voidaan jättää tuomitsematta.

Itä-Suomen hovioikeuden tuomio, asianumero R 17/693

Lisätiedot:
Lakimies Anna Tiainen, puh. 0295 016 448, etunimi.sukunimi@avi.fi

Mediapalvelu:
Viestintäasiantuntija Piretta Pietilä, p. 0295 016 332, etunimi.sukunimi@avi.fi
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
www.tyosuojelu.fi

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000.