Sisältöjulkaisija

null Hovioikeus piti mikkeliläiselle rakennusliikkeelle annetun työturvallisuusrikostuomion esimiehen puuttumisesta työmaalta

Hovioikeus piti mikkeliläiselle rakennusliikkeelle annetun työturvallisuusrikostuomion esimiehen puuttumisesta työmaalta

Mediatiedote 6.9.2016 Itä-Suomi

Itä-Suomen hovioikeus on tänään antanut ratkaisunsa mikkeliläisen RV-Saneeraus Oy:n valituslupahakemukseen yhtiön saamasta työturvallisuusrikostuomiosta. Käräjäoikeus oli viime keväänä tuominnut rakennusliikkeen työturvallisuusrikoksesta yhteisösakkoon, koska yhtiön johto ei ollut järjestänyt rakennustyömaalleen riittävää määrää esimiehiä. Hovioikeus ei myöntänyt yhtiölle valituslupaa eli ei ottanut asiaa ratkaistavakseen, joten käräjäoikeuden tuomio jää voimaan.

Yhtiö oli marraskuussa 2012 tilannut Mikkelin Pusankulman rakennustyömaalle siivoojaksi vuokratyöntekijän, jolle oli annettu tehtäväksi siivota porraskuilun ylemmän kerrostasanteen suojaksi asennetun suojakatteen päälle jääneet rakennusjätteet. Työn oli hänelle antanut tehtäväksi kirvesmies, joka oli toiminut työmaan vastaavan mestarin apuna. Vastaava mestari ja työnjohtaja eivät olleet ehtineet sillä hetkellä työmaalle, koska he olivat olleet palaverissa.

Kirvesmiehen esimiehet olivat antaneet kirvesmiehelle tehtäväksi antaa siivoojalle työt ja siihen tarvittavan opastuksen. Kirvesmies oli käskenyt siivoojan mennä siivoamaan porraskuilun katealue, minkä jälkeen kirvesmies oli mennyt jatkamaan omia töitään. Siivooja ei ollut tiennyt, että porrasaukon kate ei kestä astumista eikä kirvesmies ollut sitä hänelle sanonut. Kun siivooja oli mennyt siivoamaan katettua porrasaukkoa ja kiivennyt aukon ympärillä olleen aitauksen yli ja astunut katteen päälle, oli hän pudonnut noin kolme ja puoli metriä alempaan kerrokseen ja loukkaantunut vakavasti.

Käräjäoikeus oli tuominnut rakennusliikkeen työturvallisuusrikoksesta, koska rakennusliikkeen johto oli tilannut työmaalle siivoojan, mutta ei ollut huolehtinut siitä, että työmaalla on riittävän monta esimiestä, joiden tehtävät ja työturvallisuuteen liittyvät vastuut on määritelty riittävän tarkasti. Työtehtävän siivoojalle oli antanut toinen työntekijä, jolla ei ollut esimiehelle kuuluvaa työturvallisuusvastuuta. Käräjäoikeus oli todennut, että työnantaja ei voi siirtää laissa säädettyä vastuutaan työntekijälle eli tässä tapauksessa kirvesmiehelle, joka oli antanut työntekijälle perehdytyksen työntekijän turvallisuudesta vastuussa olleen työnjohtajan sijasta.  

Käräjäoikeus oli tuominnut yhtiön työturvallisuusrikoksesta yhteisösakkoon, koska yhtiön johto oli laiminlyönyt huolehtia työsuojelun organisatorisista edellytyksistä, mikä on yksi rikoslaissa rangaistavaksi säädetty työturvallisuusrikoksen tekotapa. Käräjäoikeus totesi, että työturvallisuusrikosta ei voida pitää vähäisenä eikä yhteisösakkoa voida pitää kohtuuttomana seuraamuksena.

Yhtiö oli mennyt konkurssiin ennen kuin asia oli mennyt käräjäoikeuteen. Tämän vuoksi käräjäoikeus oli tuominnut yhteisösakon yhtiön konkurssipesälle. Yhteisösakon rahamääräksi käräjäoikeus tuomitsi 1 000 euroa, jossa oikeus otti huomioon sen, että kyseessä oli pieni avoin yhtiö, joka oli mennyt konkurssiin ja oli varaton. Yhteisösakon lisäksi oikeus tuomitsi yhtiön konkurssipesän maksamaan tapaturmassa loukkaantuneelle siivoojalle hänen oikeudenkäyntikulujaan 4 800 euroa.

Tuomittu yhtiön konkurssipesä oli vaatinut, että hovioikeuden on kumottava käräjäoikeuden sille antama tuomio ja vahingonkorvaukset ja velvoitettava valtio korvaamaan konkurssipesän oikeudenkäyntikulut. Hovioikeus ei kuitenkaan myöntänyt konkurssipesälle valituslupaa, joten käräjäoikeuden tuomio jää pysyväksi.

Itä-Suomen hovioikeuden ratkaisu 6.9.2016, R 16/843

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Sampo Pelkonen, puhelin 029 501 6995, sampo.pelkonen@avi.fi
Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue, Mikkelin toimipaikka