Sisältöjulkaisija

null Hovioikeus pysytti Atria Tekniikka Oy:n yhteisösakon käsinhionnasta sorvilla

Hovioikeus pysytti Atria Tekniikka Oy:n yhteisösakon käsinhionnasta sorvilla

23.7.2019 – Länsi- ja Sisä-Suomi

Vaasan hovioikeus on 22.7.2019 antamallaan tuomiolla pysyttänyt Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden 9.5.2018 antaman tuomion, jolla käräjäoikeus oli tuominnut Atria-Tekniikka Oy:n 4 000 euron suuruiseen yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi yhtiön dokumentaatio-/huoltoinsinööri oli tuomittu 25 päiväsakkoon työturvallisuusrikoksesta.

Käsiteltävänä oleva asia liittyi heinäkuussa 2015 Seinäjoella sattuneeseen työtapaturmaan, jossa työntekijä oli hiomassa akselia käsin hiomanauhalla kärkisorvissa. Hiomanauha tarttui pyörivään akseliin ja veti työntekijän käsineen sekä käden mukanaan. Kädestä katkesi luita.

Työsuojeluviranomainen katsoi, että käsin tehtävä hionta sorvilla hiomanauhaa käyttäen on hyvin vaarallinen työvaihe. Nauhan ja käden tarttuminen hiottavaan kappaleeseen on johtanut hyvin vakaviin vammautumisiin, jopa kuolemaan. Lisäksi käsinhionta sorvilla on mm. sorvia koskevassa eurooppalaisessa standardissa kielletty. Työnantajan vastuulla on valita oikea työväline työntekijöiden käyttöön, opettaa työntekijöille oikeat työmenetelmät sekä valvoa niiden noudattamista.

Hovioikeus katsoi työsuojeluviranomaisen lausuntojen sekä CE-yhdenmukaisuusvakuutuksen ja siitä ilmenevän standardin ja sen sittemmin korvanneen standardin mukaisen käsinhiontakiellon perusteella, että käsin tehtävä hionta sorvilla on vaarallinen työvaihe. Kyseistä työmenetelmää ei ole voitu pitää kiellettynä työmenetelmänä, mutta standardin mukaan kärkisorvia ei ole tarkoitettu käytettäväksi käsinhiontaan. Yhtiössä olisi tullut havaita, että kyseinen työmenetelmä on sorviin sovellettavassa standardissa kielletty. Kun tätä ei ole huomattu, työmenetelmään liittyvää vaaraa ei ole oikein tunnistettu ja sen seurauksena käsinhionta sorvilla on ollut yhtiössä yleisesti käytössä ollut työmenetelmä, vaikka yhtiössä on ollut muitakin hiontalaitteita, joilla hiontaa olisi voitu suorittaa turvallisesti. Yhtiön työntekijöitä ei ole myöskään riittävästi opastettu ja ohjeistettu työmenetelmästä työn vaarallisuuden edellyttämällä tavalla.

Yhtiössä on suhtauduttu työturvallisuusasioihin vakavasti, mikä puoltaa yhteisösakon tuomitsematta jättämistä. Toisaalta yhtiön toiminnassa tehty laiminlyönti on tapahtunut vaarallisessa työssä. Tämä seikka sekä työturvallisuusrikoksesta aiheutunut seuraus huomioon ottaen yhtiön toiminnassa tehtyä laiminlyöntiä ja rikosta ei voida pitää vähäisinä, joten yhteisösakko pysytettiin.

Vaasan hovioikeuden asia nro R 18/609

Lisätietoja: Johtaja Jouni Kallioluoma, puh. 0295 018 659
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue