Sisältöjulkaisija

null Hovioikeus pysytti elementtitehtaalle työturvallisuusrikoksesta tuomitun yhteisösakon

Hovioikeus pysytti elementtitehtaalle työturvallisuusrikoksesta tuomitun yhteisösakon

21.10.2016 – Länsi- ja Sisä-Suomi

Turun hovioikeus on 21.10.2016 antamallaan tuomiolla pysyttänyt Pirkanmaan käräjäoikeuden valkeakoskelaiselle elementtitehtaalle tuomitseman 20 000 euron yhteisösakon työturvallisuusrikoksesta. Myös yhtiön tuotantopäällikölle tuomitut 60 päiväsakon eli 1 860 euron ja työnjohtajalle tuomitut 20 päiväsakon eli 520 euron sakkorangaistukset pysytettiin.

Käsiteltävänä oli maaliskuussa 2013 sattuneeseen työtapaturmaan liittyneet työturvallisuuslaiminlyönnit. Elementtitehtaan työntekijä oli hakemassa sidontalankaa kulkien täytettävänä olleen valuvaunun ja sen edessä olleen elementtipöydän välistä. Samaan aikaan etäämmällä ollut valukoneen hoitaja alkoi siirtää radio-ohjattua valuvaunua elementtipöydän yli. Hän ei katsonut valuvaunun suuntaan eikä siten havainnut työntekijää. Työntekijä puristui valuvaunun ja elementtimuotin reunan väliin loukkaantuen.

Käräjäoikeus totesi viime joulukuussa antamassaan päätöksessä, että valukone oli saapunut yhtiölle vuonna 2004 ja se oli ollut säännöllisesti päivittäisessä käytössä. Valukoneeseen liittyvää riskien arviointia ja vaarojen selvittämistä ei kuitenkaan ollut työturvallisuuslain mukaisesti tehty. Käräjäoikeus totesi, että lopullinen vastuu siitä, että vaarojen selvittäminen on riittävän järjestelmällistä ja kattavaa, on työnantajalla. Se, että työntekijöitä oli pyydetty ilmoittamaan havaitsemistaan työturvallisuuteen liittyvistä epäkohdista, ei poista työnantajan vastuuta. Käräjäoikeus totesi, ettei mainituilla seikoilla ollut lähtökohtaisesti merkitystä työturvallisuusmääräyksiä rikkoneen työnantajan edustajan tai työnantajan rangaistusvastuuta arvioitaessa. Toiminta on järjestettävä ja mitoitettava niin, että työ on turvallista ja että työnantajan velvollisuudeksi säädettyjä normeja noudatetaan.

Vastaajien puolelta oli vedottu siihen, että tapaturma on johtunut valukoneen kuljettajan piittaamattomuudesta. Käräjäoikeus katsoi, että työntekijän oma riskinotto tai huolimattomuus ei voi poistaa työnantajan edustajan vastuuta tilanteessa, jossa yhtiön vastuuhenkilö on laiminlyönyt valvontavelvollisuutta.

Hovioikeus hyväksyi käräjäoikeuden ratkaisun perustelut ja lopputuloksen kaikkien vastaajien syyksilukemisen ja rangaistusseuraamusten osalta.

Turun hovioikeuden asia nro R 16/369

Lisätietoja: Lakimies Jouni Kallioluoma, puh. 0295 018 659
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue