Sisältöjulkaisija

null Hovioikeus pysytti rakennusfirman yhteisösakon lapsen putoamisjutussa

Hovioikeus pysytti rakennusfirman yhteisösakon lapsen putoamisjutussa

11.9.2018 – Länsi- ja Sisä-Suomi

Turun hovioikeus on 11.9.2018 pysyttänyt kangasalalaiselle rakennusliikkeelle tuomitun 25 000 euron yhteisösakon työturvallisuusrikoksesta. Samoin yhtiön työnjohtajalle tuomitut 80 päiväsakon eli 2 320 euron ja projektipäällikölle tuomitut 60 päiväsakon eli 2 040 euron sakkorangaistukset työturvallisuusrikoksesta sekä eriasteisesta vammantuottamuksesta pysytettiin.

Käsiteltävänä oli Tampereella kesäkuussa 2015 sattunut puolitoistavuotiaan lapsen loukkaantumiseen johtanut putoamistapaturma. Rakennusliike oli tekemässä lattian pinnoitustyötä pääkonttorirakennuksessa toisen kerroksen tasanteella. Työn toteuttamiseksi kaiteiden teräsrakenteista oli poistettu lasilevyt. Mitään korvaavia suojarakenteita ei käytetty. Rakennustöiden vaikutusaluetta ei myöskään ollut millään tavalla merkitty eikä rakennustyömaasta kertovia varoitusmerkintöjä ollut. Myöskään ulkopuolisten pääsyä vaara-alueelle ei ollut estetty. Lasilevyt olivat olleet poissa noin viikon ajan, kun rakennuksessa isänsä kanssa käymässä ollut lapsi putosi kaiteen välistä noin neljän metrin korkeudelta alas aulan kivilattialle loukkaantuen.

Työsuojeluviranomainen totesi, että paitsi että alueen rajoittaminen ja putoamissuojaus oli laiminlyöty suunnitella ja toteuttaa, myös ns. viikkotarkastukset oli laiminlyöty.

Käräjäoikeus totesi, että oli pitkälti riidatonta, että työmaata ei ollut rajattu eikä putoamissuojausta toteutettu. Työnjohtaja oli laiminlyönyt turvallisuuden kannalta olennaisia putoamissuojaussuunnitelmia ja kunnossapitotarkastuksia. Projektipäällikön olisi tullut valvoa alaistaan työnjohtajaa. Loukkaantuneelle lapselle tuomittiin maksettavaksi korvauksia kivusta, särystä, tilapäisestä haitasta ja oikeudenkäyntikuluista yhteensä yli 30 000 euroa.

Valittajat vaativat hovioikeudessa rangaistusten alentamista ja projektipäällikkö sen kumoamista. Rakennusliike vaati, että yhteisösakko alennetaan 5 000 euroon ja että yhtiö vapautetaan kivun, säryn ja muun tilapäisen haitan vahingonkorvausvelvollisuudesta loukkaantuneelle lapselle 8 000 euroa ylittävältä osalta. Vastaanotettuaan asiassa esitetyn näytön hovioikeus on arvioinut sitä uusikin todistelu huomioon ottaen samalla tavalla kuin käräjäoikeus ja tehnyt siitä samat johtopäätökset. Käräjäoikeuden tuomion muuttamiseen ei ole muutoinkaan ilmennyt aihetta, totesi hovioikeus.

Turun hovioikeuden asia nro R 17/1440

Lisätietoja: Johtaja Jouni Kallioluoma, puh. 0295 018 659
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue