Sisältöjulkaisija

null Hovioikeus pysytti tuomion: ravintolan omistajalle ehdollista vankeutta kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä ja työaikasuojelurikoksesta

Hovioikeus pysytti tuomion: ravintolan omistajalle ehdollista vankeutta kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä ja työaikasuojelurikoksesta

21.8.2017 – Etelä-Suomi

Helsingin hovioikeus tuomitsi helsinkiläisen ravintolan omistajan kahteen työntekijään kohdistuneesta kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä ja työaikasuojelurikoksesta yhteensä kuuden kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Hovioikeus antoi tuomionsa 18.8.2017. Koska asianomistajilla ei ollut korvausvaatimuksia, tuomittiin työnantaja menettämään valtiolle rikoksella saatu hyöty eli yhteensä 34 100 euroa. Myös Helsingin käräjäoikeus oli 8.3.2016 antanut asiassa langettavan tuomion.

Tapauksessa kiinalaiset työntekijät olivat saapuneet Suomeen ravintolatyöhön työnantajan aloitteesta. Tapaus tuli ilmi, kun yksi työntekijöistä ilmoitti poliisille, että Suomeen saapumisen jälkeen työtä piti tehdä vuoden ajan ilman palkkaa. Työnantaja oli maksanut palkkaa työntekijöiden tileille, mutta pitänyt hallussaan toisen työntekijän pankkikorttia sekä toisen työntekijän verkkopankkitunnuksia siten, että työntekijät eivät tosiasiassa olleet saaneet varoja käyttöönsä. Työnantaja oli maksanut työntekijöille kuukausittain 100–300 euroa palkkaa käteisrahana. Lisäksi toisen työntekijän tililtä oli siirretty rahaa työnantajan vaimon tilille. Oikeudenkäynnin aikana asianomistajien kertomukset erosivat olennaisesti esitutkinnassa kerrotusta ja he kertoivat asioista työnantajalleen edullisella tavalla. Tästä huolimatta hovioikeus piti esitutkinnassa selvitettyä uskottavampana.

Käräjäoikeuden tuomiosta poiketen hovioikeus katsoi kuitenkin asiassa jääneen näyttämättä, että työnantaja olisi teettänyt työntekijöillä työehtoja ylittäviä työaikoja ilman viikoittaista vapaapäivää ja vuosilomalain mukaista täysimääräistä lomaa tai laiminlyönyt maksaa heille ilta-, pyhä- ja muita lisiä ja vuosilomalain mukaista lomakorvausta. Oikeus hylkäsi syytteen tältä osin.

Hovioikeus katsoi tuomiossaan käräjäoikeuden tavoin, että työntekijät asetettiin huomattavan epäedulliseen asemaan palkanmaksun osalta heidän kansallisen ja etnisen alkuperänsä vuoksi. Lisäksi oikeus katsoi, että työnantaja on käyttänyt hyväksi työntekijöiden riippuvaista asemaa, kielitaidottomuutta sekä ajattelemattomuutta ja tietämättömyyttä Suomen työlainsäädännöstä. Tämän lisäksi oikeus katsoi, että työnantaja oli tahallisesti laiminlyönyt pitää asianmukaista työaika- ja vuosilomakirjapitoa ja oli näin ollen syyllistynyt työaikasuojelurikokseen.

Helsingin hovioikeuden tuomio 18.8.2017 (R 16/927).

Lisätietoja:
Lakimies Mari Leinonen, p. 029 5016 584,  etunimi.sukunimi@avi.fi

Mediapalvelu:
Viestintäasiantuntija Virpi Saarinen, p. 0295 016 021, etunimi.sukunimi@avi.fi

Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
www.tyosuojelu.fi

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000.