Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Hovioikeus tulkitsi elementtirakentamista koskevia työturvallisuusmääräyksiä toisin kuin käräjäoikeus ja alensi sakkorangaistusta työturvallisuusrikoksesta

Hovioikeus tulkitsi elementtirakentamista koskevia työturvallisuusmääräyksiä toisin kuin käräjäoikeus ja alensi sakkorangaistusta työturvallisuusrikoksesta

Mediatiedote 6.7.2022 Etelä-Suomi

Itä-Suomen hovioikeus tulkitsi elementtirakentamista koskevia työturvallisuusmääräyksiä toisin kuin käräjäoikeus ja alensi päätoteuttajan vastuuhenkilön sakkorangaistuksen 25 päiväsakosta 20 päiväsakkoon. Hovioikeus antoi tuomionsa 4.7.2022.

Hovioikeus hyväksyi käräjäoikeuden tuomion perustelut ja johtopäätökset siltä osin kuin käräjäoikeus katsoi päätoteuttajan vastuuhenkilön syyllistyneen työturvallisuusrikokseen laiminlyömällä valvoa, että aliurakoitsija täyttää lainsäädännön asettamat velvoitteet eli suunnittelee nostotyön turvallisuuden kannalta riittävässä määrin ja tarvittaessa laatii kirjallisen nostotyösuunnitelman.

Hovioikeus tarkasteli kuitenkin kysymystä siitä, oliko asiassa kyse elementtirakentamisesta. Hovioikeus katsoi, että elementtirakentamista koskevat säännökset soveltuivat huonosti tapauksessa tehtyyn työhön, jossa oli kysymys rautatiekiskojen nostamisesta enintään yhden metrin korkeuteen ja siirtämisestä syrjään ratapenkan kunnostustyön ajaksi. Hovioikeuden tulkinnan mukaan tällaisessa nostotyössä turvallisuusriskit liittyvät pelkästään nostotyön suorittamistapaan. Varsinaisen nostotyön osalta elementtien asennussuunnitelmassa ja nostotyösuunnitelmassa huomioon otettavat seikat vastaavat asiallisesti toisiaan. 

Hovioikeus katsoi, että kirjallisen nostotyösuunnitelman noudattaminen olisi ollut riittävä työvaiheeseen liittyvien työturvallisuusriskien torjumiseksi. Hovioikeus katsoi, että rakennustyöasetuksen säännöksiä oli niiden tavoitteet ja sanamuoto huomioon ottaen perusteltua tulkita päätoteuttajan vastuuhenkilön tulkitsemalla tavalla siten, ettei kysymys ole ollut elementtirakentamisesta. Hovioikeuden mukaan joka tapauksessa sellainen tulkinta, että kysymys on ollut sellaisesta elementtirakentamista, että siitä olisi tullut laatia nostotyösuunnitelman lisäksi myös kirjallinen elementtien asennussuunnitelma, ei ole säännösten epäselvyys ja tulkinnanvaraisuus huomioon ottaen ollut kohtuudella päätoteuttajan vastuuhenkilön ennakoitavissa. Syyte hylättiin tältä osin.

Hovioikeus alensi käräjäoikeuden tuomitsemaa päätoteuttajan vastuuhenkilön sakkorangaistusta 25 päiväsakosta 20 päiväsakkoon.

Itä-Suomen hovioikeuden tuomio 4.7.2022, asianumero R 21/1094.

Tästä tapauksesta on annettu käräjäoikeuden tuomio 31.8.2021, siitä kertova tiedote on luettavissa Tyosuojelu.fissä: Nosturi kaatui raide-elementin nostossa – päätoteuttajan vastuuhenkilölle ja aliurakoitsijan työmaapäällikölle sakkorangaistukset työturvallisuusrikoksesta

Lisätiedot: 
Lakimies Reeta Holmi, 050 380 7369, etunimi.sukunimi@avi.fi
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto