Sisältöjulkaisija

null HTP-arvojen perustelumuistiot aakkostettuna Tyosuojelu.fissä

HTP-arvojen perustelumuistiot aakkostettuna Tyosuojelu.fissä

9.5.2018

Tyosuojelu.fin uusi Perustelumuistiot-verkkosivu kokoaa yhteen haitallisiksi tunnettujen pitoisuuksien eli HTP-arvojen perustelumuistiot. Aakkostettu listaus helpottaa yhteensä 324 ainetta tai aineryhmää koskevien perustelumuistioiden hyödyntämistä niin työpaikoilla kuin työsuojeluvalvonnassakin.

HTP-arvot ovat sosiaali- ja terveysministeriön arvioita työntekijöiden hengitysilman epäpuhtauksien pienimmistä pitoisuuksista, jotka voivat aiheuttaa haittaa tai vaaraa työntekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle. Työnantajan on otettava ne huomioon työn vaarojen selvittämisessä ja arvioinnissa sekä työympäristön suunnittelussa työpaikan ilman puhtautta, työntekijöiden altistumista ja mittaustulosten merkitystä arvioidessaan.

HTP-arvot valmistellaan työturvallisuussäännöksiä valmistelevan neuvottelukunnan alaisessa HTP-jaostossa käyttämällä tarvittaessa asiantuntija-apua. Valmistelussa käydään läpi ainetta tai aineryhmää koskeva kirjallisuus ja tutkimustieto, jonka perusteella laaditaan HTP-arvoehdotukset sisältävä perustelumuistio.