Sisältöjulkaisija

null Huolimattomasta räjäytystyöstä sakot ja yhteisösakko

Huolimattomasta räjäytystyöstä sakot ja yhteisösakko

21.9.2016 – Länsi- ja Sisä-Suomi

Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut sastamalalaisen panostajan 70 päiväsakon eli 770 euron rangaistukseen työturvallisuusrikoksesta ja vaaran aiheuttamisesta sekä porilaisen kuljetusalan yrityksen 1 500 euron yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta.

Käsiteltävänä oli Ylöjärvellä loppuvuodesta 2013 sattunut räjäytysonnettomuus. Rakennustyömaalla Otavanniemessä tehtiin nyt tuomitun yhtiön toimesta kallion räjäytystä, minkä seurauksena kiviä lensi Pimeesalmen telakan alueelle pisimmillään noin 300 metrin päähän. Paikalla oli räjäytystöiden aikaan ihmisiä, mutta henkilövahingoilta vältyttiin. Panostaja toimi tuolloin yhtiön toimitusjohtajana.

Käräjäoikeus totesi, että työhön laaditussa räjäytyssuunnitelmassa ei ollut mainintaa vaarallisesta alueesta eikä peittämisen tarpeesta ja katsoi, että räjäytyssuunnitelma oli näiltä osin puutteellisesti laadittu. Panostajan omasta kertomuksesta kävi ilmi, että hän oli käyttänyt räjäytyksessä vanhentuneita räjähteitä. Maaperän mahdollisesta lustaisuudesta huolimatta räjäytystyössä ei tehty muutoksia aiemmin laadittuun räjäytyssuunnitelmaan. Räjäytystyössä ei käräjäoikeuden mielestä noudatettu sellaista varovaisuutta, mitä kyseinen työ olisi edellyttänyt.

Yksi asianomistajista kertoi oikeudessa, että kiviä lensi useita. Niitä lensi veteen ja nurmikkoalueelle. Kiviä lensi myös hänen lähelleen rikkoen laiturin. Isoin kivi oli pään kokoinen. Yksi kivistä puhkaisi toisen kuullun asianomistajan asuntovaunun teltan katon. Lisäksi kiviä oli lentänyt asuntovaunujen väliin. Alueella oli tuolloin useita muitakin henkilöitä.

Käräjäoikeus totesi, että räjäytystöissä on olemassa korostunut huolellisuusvelvollisuus. Panostaja oli rikkonut tätä huolellisuusvelvollisuuttaan. Ottaen huomioon muun muassa räjäytyssuunnitelman puutteellisuuden käräjäoikeus katsoi, että hänen menettelynsä oli törkeän huolimatonta. Panostaja oli menettelyllään näin syyllistynyt myös vaaran aiheuttamiseen.

Pirkanmaan käräjäoikeuden asia nro R 15/3482

Lisätietoja: Lakimies Jouni Kallioluoma, puh. 0295 018 659
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue