Sisältöjulkaisija

null Itä-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi asbestipurkutyöluvan peruuttamista koskevan valituksen

Itä-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi asbestipurkutyöluvan peruuttamista koskevan valituksen

2.9.2019

Itä-Suomen hallinto-oikeus on 22.8.2019 hylännyt pieksämäkeläisen yrityksen tekemän valituksen asbestipurkutyöluvan peruuttamisesta. Lupaviranomainen, Länsi -ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue (avi) peruutti pieksämäkeläiselle yritykselle 23.4.2018 myönnetyn asbestipurkutyöluvan. Lupa oli peruttu 15.11.2018 alkaen.

Pohjois-Suomen, Etelä-Suomen ja Itä-Suomen avien työsuojelutarkastajien käsityksen mukaan yritys oli asbestipurkutyömailla rikkonut asbestipurkutyön turvallisuusmääräyksiä asbestipurkutyön ennakkoilmoituksien, asbestipurkutyön turvallisuussuunnitelmien ja asbestipurkutyön turvallisen suorittamisen osalta.

Asbestipurkutyön ennakkoilmoituksissa oli annettu virheellisiä tietoja purettavista materiaaleista ja työn suorittamisen ajankohdista sekä asbestipurkutyötä suorittavista työntekijöistä. Lisäksi asbestipurkutyötä olivat suorittaneet työntekijät, joita ei ollut ilmoitettu asbestipurkutyön pätevien henkilöiden rekisteriin. Asbestipurkutyön suorittamisen osalta puutteita oli todettu työn valvonnassa, asbestipurkutyömenetelmissä, pölyn hallinnan suojauksissa ja asbestijätteen käsittelyssä. Asbestipurkutyössä käytettyjen ilmankäsittelylaitteiden toimintakuntoa ei tarkastuksilla voitu varmistaa laitteiden huoltotietojen puuttumisen vuoksi.

Yritys oli hakenut muutosta päätökseen ja vaatinut asbestipurkutyöluvan palauttamista ja ilmoittanut, että puutteet, joiden vuoksi lupa oli peruttu, on korjattu.

Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan puutteellisuuksien laatu, lukuisuus ja sijoittuminen eri työmaille sekä tarkastuskertomuksista ilmenevä selvitys annettujen velvoitteiden noudattamatta jättämisestä on antanut lupaviranomaiselle perusteet asbestipurkutyöluvan peruuttamiseen.

Itä-Suomen hallinto-oikeus päätös 19/0165/3

Lisätiedot:
Ylitarkastaja Jarmo Lumme, puh. 0295 018 450, etunimi.sukunimi@avi.fi
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Tyosuojelu.fi > Asbesti