Sisältöjulkaisija

null JJK Components Oy:lle ja sen edustajille tuomio tehtaan konelinjan suojaamatta jättämisestä

JJK Components Oy:lle ja sen edustajille tuomio tehtaan konelinjan suojaamatta jättämisestä

16.8.2019 – Itä-Suomi

Etelä-Savon käräjäoikeus on 15.8. tuominnut Sulkavalla sijaitsevan sahayhtiön JJK Components Oy:n yhteisösakkoon ja sen edustajat törkeästä vammantuottamuksesta sakkorangaistuksiin, koska he olivat laiminlyöneet suojata tehtaan tuotantolinjalla olleet vaarakohdat ja koska konelinjan suojaamattomuus oli aiheuttanut yhtiön työntekijälle tapaturman.  

Käräjäoikeus tuomitsi yhtiön edustajat, koska he olivat laiminlyöneet estää työntekijöiden pääsyn yhtiön tuotantolaitoksella olleen sahalinjan vaarakohtiin mekaanisin tai teknisin suojalaittein. Konelinjassa oli useita ketjujen ja hammaspyörien muodostamia nieluja, joihin työntekijöiden oli ollut mahdollista koskettaa, mutta tuotantolinjaa ei ollut varustettu laitteilla, jotka olisivat pysäyttäneet linjan toiminnot ennen kuin työntekijöiden kädet koskettavat näitä vaarakohtia.

Yhtiön työntekijä oli helmikuussa 2016 mennyt tuotantolinjalle poistamaan siellä liikkuvan sahattavan puutavaran muodostamaa ruuhkaa, minkä seurauksena hänen kolme sormenpäätään olivat vaurioituneet. Kyseisellä tuotantolinjalla oli sattunut vastaavanlainen tapaturma jo aikaisemmin, kesällä 2014, jonka jälkeen käräjäoikeus oli tuominnut yhtiön yhteisösakkoon ja sen toimitusjohtajan ja sahalaitoksen johtajan työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta sakkorangaistuksiin ja vahingonkorvauksiin. Tämän jälkeen yhtiön tuotantolinjan ympärille oli rakennettu aita. Aidan portteihin ei kuitenkaan ollut asennettu turvarajakytkimiä, jotka olisivat katkaisseet linjan toiminnot, kun portti avataan. Näin ollen työtekijöiden pääsyä linjan vaarakohtiin ei ollut estetty, minkä vuoksi yhtiön edustajat tuomittiin nyt törkeästä vammantuottamuksesta.    

Käräjäoikeus katsoi nyt antamassaan tuomiossa, että koska yhtiön toimitusjohtaja ja sahalaitoksen johtaja eivät olleet estäneet työntekijöiden pääsyä konelinjalle aikaisemman tapaturman jälkeenkään, olivat he syyllistyneet vammantuottamukseen törkeästä huolimattomuudesta. Työturvallisuusrikoksesta oikeus ei voinut heitä tuomita, koska siihen liittyvä syyteoikeus oli vanhentunut. Oikeus tuomitsi sahalaitoksen johtajalle 70 päiväsakkoa, joka tekee hänelle maksettavaa 2 030 euroa ja toimitusjohtajalle 50 päiväsakkoa, josta hänelle tulee maksettavaa 11 150 euroa.

Oikeus tuomitsi työnantajan eli JJK Components Oy:n 4 000 euron yhteisösakkoon. Yhteisösakon määrässä oikeus otti huomioon, että yhtiö on melko pieni, sen toiminta on ollut tappiollista, omavaraisuusaste ja oman pääoman määrä heikko, yhtiöllä on pääomalainaa sekä sen, että yhtiön sahaustoiminta on lopetettu.

Sakkorangaistusten lisäksi oikeus tuomitsi yhtiön ja sen edustajat yhteisvastuullisesti korvaamaan työntekijälle sattuneesta tapaturmasta eli sormenpäiden vaurioitumisesta vahingonkorvausta noin 8 900 euroa.

Etelä-Savon käräjäoikeuden tuomio R 17/1587.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Sampo Pelkonen, puhelin 029 501 6995, etunimi.sukunimi@avi.fi
Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue