Sisältöjulkaisija

null Joensuulainen työnantaja syyllistyi työturvallisuusrikkomukseen laiminlyödessään nostolaitteen määräaikaistarkastuksen suorittamisen

Joensuulainen työnantaja syyllistyi työturvallisuusrikkomukseen laiminlyödessään nostolaitteen määräaikaistarkastuksen suorittamisen

16.1.2019 – Itä-Suomi

Pohjois-Karjalan käräjäoikeus tuomitsi 29.8.2018 Tylite International Oy:n edustajan Timo Tammisen 10 päiväsakon suuruiseen sakkorangaistukseen, koska tämä oli laiminlyönyt nostolaitteelle säädetyn perusteellisen määräaikaistarkastuksen teettämisen. Lisäksi yhtiö tuomittiin menettämään valtiolle rikoksen tuottama taloudellinen hyöty.

Rikkomus tuli ilmi työsuojelutarkastuksessa loppuvuodesta 2017. Työnantaja ei noudattanut työsuojelutarkastajan kehotusta tarkastaa nostolaite, joten työsuojeluviranomainen teki asiassa esitutkintapyynnön poliisille josta asia eteni syyttäjälle ja tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Oikeudessa työnantaja perusteli tarkastamatta jättämistä sillä, että nostolaite on ollut yhtiön jatkuvassa omavalvonnassa ja käytössä on ollut myös määräaikaistarkastusta laadukkaampi ulkopuolisen yrityksen toimesta toteutettu kunnonvalvontajärjestelmä. Työnantajan mukaan tarkastusvelvollisuus ei ole turvallisuuden kannalta tarpeen.

Käräjäoikeus totesi tuomiossaan, että vastaaja on työnantajan edustajana syyllistynyt työturvallisuusrikkomukseen jättäessään nostolaitteen perusteellisen määräaikaistarkastuksen teettämättä. Oikeuden mukaan Suomessa ei ole asetuksessa mainittua asiantuntijayhteisöä, joka myöntäisi hyväksymisiä kunnonvalvontajärjestelmille.

Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue muistuttaa, että kuormankäsittelylaitteistojen vauriot voivat aiheuttaa merkittävää vaaraa, joten siksi niiden kunnossapidosta ja tarkastuksista on säädetty erillissäädöksiä. Työnantajalla on velvollisuus pitää työvälineet kunnossa sekä seurata niiden kuntoa. Osalle työvälineistä on lisäksi määrätty ulkopuolisen asiantuntijan säännöllinen toimintakunnon varmistamisvelvollisuus.

Pohjois-Karjalan käräjäoikeus 18/135409, asianumero R 18/488

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Auni Miettinen, puhelin 029 501 6987, auni.miettinen@avi.fi
Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue, Kuopion toimipaikka