Sisältöjulkaisija

null Joensuulainen yrittäjä sai tuomion törkeästä huolimattomuudesta laiminlyötyään ajo- ja lepoaikatietojen tallentamisen ja säilyttämisen

Joensuulainen yrittäjä sai tuomion törkeästä huolimattomuudesta laiminlyötyään ajo- ja lepoaikatietojen tallentamisen ja säilyttämisen

15.1.2019 – Itä-Suomi

Pohjois-Karjalan käräjäoikeus tuomitsi 28.11.2018 Kuljetus Vuojolainen Oy:n edustajan Anssi  Vuojolaisen 20 päiväsakon suuruiseen sakkorangaistukseen, koska tämä oli rikkonut kuljettajien ajoaikatietojen tallentamista ja säilyttämistä koskevaa säännöstöä. Asia tuli ilmi, kun työnantajana toimiva yritys ei toimittanut työsuojelutarkastajalle tämän pyytämiä ajo- ja lepoaikatietoja.

Oikeudessa yrittäjä myönsi rikoksen tapahtuneen, mutta toi esille, että sääntöjen rikkominen ei ollut tahallista, vaan kysymys oli huolimattomuudesta. Yrittäjän mukaan tietojen tallennusväli autoissa on ollut liian pitkä ja tämän vuoksi tiedot ovat menneet vanhojen tietojen päälle.

Käräjäoikeus totesi tuomiossaan, että vastaaja on työnantajan edustajana törkeästä huolimattomuudesta rikkonut tekohetkellä voimassa olleen tieliikennelain säännöksiä. Puuttumaan jääneitä tietoja on siinä määrin paljon, että teko täyttää törkeän huolimattomuuden kriteerit.

Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue työsuojeluviranomaisena valvoo kuljettajien ajo- ja lepoaikoja. Työnantajan on järjestettävä kuljettajan työt siten, että kuljettaja voi noudattaa säädöksiä ajoajoista, tauoista ja lepoajoista. Kuljettajien vireystila on merkittävä liikenneturvallisuustekijä AVI muistuttaa. Työnantajan on valvottava, että säännöksiä noudatetaan ja piirturia käytetään oikein. Lisäksi työnantajan on annettava kuljettajalle asianmukaiset ohjeet piirturin käytöstä sekä ajo- ja lepoajoista. Työnantajan on säilytettävä ajopiirturin levyt ja digitaalisesta ajopiirturista sekä kuljettajakortista talletetut tiedot yhden vuoden ajan ja ne on pyynnöstä esitettävä valvontaviranomaiselle.

Pohjois-Karjalan käräjäoikeus 18/152709, asianumero R 18/1153

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Auni Miettinen, puhelin 029 501 6987, auni.miettinen@avi.fi
Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue, Kuopion toimipaikka