Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Johto salli puutteellisesti suojatun koneen käytön – yhteisösakko työturvallisuusrikoksesta

Johto salli puutteellisesti suojatun koneen käytön – yhteisösakko työturvallisuusrikoksesta

Mediatiedote 3.12.2020 Länsi- ja Sisä-Suomi

Pohjanmaan käräjäoikeus on 1.12.2020 tuominnut Oy Mapromec Ab:n 10 000 euron yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi yhtiö määrättiin menettämään valtiolle rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä 200 euroa.

Käsiteltävänä oli kesäkuussa 2016 metallialan yrityksessä Mustasaaressa sattunut työtapaturma, jossa työntekijä vahingoittui tulppauskoneen vahinkolaukauksen seurauksena. Asian käsittelyssä oli kyse enää vain yhtiölle asetettavasta yhteisösakosta, henkilövastuun osalta asia oli vanhentunut.

Työsuojeluviranomainen katsoi, että työnantaja ei ollut riittävästi huolehtinut työpaikan turvallisuudesta. Koneen puristumiskohdat olivat suojaamatta, minkä lisäksi tulppauslaitteen jalkapoljinta ei ollut varustettu suojuksella, joka estäisi koneen käynnistämisen vahingossa. Yhteisösakon määräämisen edellytykset täyttyivät, koska työpaikan johtavassa asemassa olevat henkilöt olivat olleet tietoisia koneen puutteista ja työtä oli annettu edelleen tehdä 30 vuotta vanhalla, puutteellisesti suojatulla koneella. Työnantajan vastuulla on valita työssä käytettävät työvälineet. Työntekijän omalle vastuulle ei voi jättää vanhan työvälineen korvaamista uudella, asianmukaisesti suojatulla koneella. Työturvallisuusrikos on ns. vaarantamisrikos, eli rikos täyttyy jo työturvallisuusmääräysten rikkomisella, eikä se edellytä työntekijän terveyden tosiasiallista vaarantamista.  

Käräjäoikeus totesi, että työnantaja oli arvioinut työpaikan haitta- ja vaaratekijöitä, ja työnantaja oli myöskin jo hankkinut uuden koneen otettavaksi käyttöön kyseisellä työpisteellä. Uuden koneen ottaminen käyttöön oli kuitenkin jäänyt tekemättä. Yhtiön johtavassa asemassa olevat olivat tietoisia siitä, että työtä tehtiin edelleen vanhalla suojaamattomalla koneella. Yhtiön johdon toimet tai toimimatta jääminen ei ole ollut vähäistä, ja käräjäoikeus katsoi, että yhtiölle asetettavan yhteisösakon määräämiselle on lain mukaisia edellytyksiä. 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue korostaa, että jatkuva työolojen valvonta sekä työvälineiden oikea valinta on työnantajan vastuulla. Oikeat toimenpiteet vaarojen ehkäisemiseksi tai poistamiseksi ovat tärkeitä. Vaarat tulee mahdollisuuksien mukaan ensisijaisesti poistaa teknisin toimin. 

Pohjanmaan käräjäoikeuden asia nro R 20/4.

Lisätietoja:
Lakimies Pia Skoglund, 0295 018 689, etunimi.sukunimi@avi.fi
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue