Sisältöjulkaisija

null Jouluapulaista koskevat työelämän normaalit pelisäännöt

Jouluapulaista koskevat työelämän normaalit pelisäännöt

10.12.2018

Joulun kiireapulaisiksi määräajaksi palkattujen yleensä nuorten kausityöntekijöiden työsuhteen ehtoja koskevat normaalit työehdot aivan kuten vakinaisia työntekijöitäkin. Työlainsäädäntöä ja sovellettavaa työehtosopimusta on noudatettava.

Työsopimus on aina syytä tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on myös pätevä. 15-vuotias ja sitä vanhempi voi tehdä työsopimuksen itse. Alle 15-vuotiaan puolesta työsopimuksen allekirjoittaa huoltaja tai nuori itse huoltajan suostumuksella. Työsopimus kannattaa laatia kahtena kappaleena, toinen työntekijälle, toinen työnantajalle. Työsopimuksesta on käytävä ilmi ainakin palkan määrä, työaika, työtehtävät, työsuhteen kesto, määräaikaisuuden peruste sekä sovellettava työehtosopimus.

Määräaikainen kausityö päättyy työsopimuksessa sovitun ajan kuluttua ilman irtisanomisaikaa. Työntekijällä on oikeus saada pyynnöstä työsuhteen päättyessä työtodistus. Kausityöntekijän kannattaa pyytää työtodistus, sillä se on tärkeä dokumentti uutta työtä haettaessa.

Palkanmaksun yhteydessä työnantajan on aina annettava palkkalaskelma. Työntekijän kannattaa tarkistaa palkkalaskelmasta, että palkka mahdollisine lisineen on laskettu oikein. Erillisiä korvauksia tai lisiä, kuten sunnuntai-, ylityö- tai lomakorvauksia, ei saa sisällyttää peruspalkkaan, vaan ne tulee aina maksaa sen päälle ja eritellä palkkalaskelmassa.

Jos töissä on jostain syystä ongelmia, ne selvitetään ensisijaisesti työpaikalla. Jos työpaikalla on luottamusmies tai työsuojeluvaltuutettu, voi apua pyytää häneltä. Jos asia ei jostain syystä työpaikalla selviä, voi asian tiimoilta kääntyä aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden puoleen. Työsuojeluviranomaiset antavat neuvoja ja ohjeita niin työntekijöille kuin työnantajillekin.

Lisätietoja:
Työsuojeluviranomaisten valtakunnallinen puhelinneuvonta numerossa 0295 016 620 maanantaista perjantaihin klo 9:00-15.00.

Linkki:
Nuori työntekijä

Joulutonttuja tekemässä lahjoja