Sisältöjulkaisija

null Kahvilayrittäjälle sakkoja kameravalvonnan käyttämisestä työntekijöiden tarkkailuun

Kahvilayrittäjälle sakkoja kameravalvonnan käyttämisestä työntekijöiden tarkkailuun

14.6.2019 – Itä-Suomi

Pohjois-Savon käräjäoikeus tuomitsi Pohjois-Savossa toimivan kahvilayrittäjän sakkoihin yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain rikkomisesta. Hänet tuomittiin 50 päiväsakkoon eli 300 euron sakkorangaistukseen. Lisäksi yrittäjä velvoitettiin korvaamaan työntekijöille korvauksia näiden kokemista oikeuden loukkauksista. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 10.6.2019.

Tapaus koski kameravalvonnan käyttöä. Kahvilassa oli tallentava kameravalvonta ja työnantaja oli kertonut siitä työntekijöille. Työnantaja jätti kertomatta työntekijöille, mitä kamera kuvaa sekä miten ja missä tilanteissa tallenteita käytetään. Työnantaja jätti kertomatta, että kamera välittää myös ääntä. Työntekijät olivat huomanneet, että työnantaja tarkkaili heidän työskentelyään työpaikalla kameravalvonnan avulla. Työntekijät kokivat tilanteen ahdistavana, koska työnantaja puuttui heidän työskentelyynsä kamaravalvonnasta saatujen havaintojen perusteella. Työnantajan mukaan kameravalvontaa tehtiin varkauksien estämiseksi.

Käräjäoikeus katsoi, että kamaravalvonta ei ole täyttänyt sille laissa säädettyjä edellytyksiä ja sillä oli puututtu työntekijöiden yksityisyyteen enemmän kuin oli välttämätöntä. Oikeus arvioi, että työnantaja on käyttänyt kameravalvontaa työntekijöiden tarkkailuun työpaikalla, eikä sitä ole käytetty vain työnantajan esiin tuoman varkauksien estämiseksi. 

Kameravalvonnan toteuttamisessa on huomioitava työntekijän oikeus yksityisyyden suojaan

Työsuojelun vastuualueen ylitarkastaja Auni Miettinen Itä-Suomen aluehallintovirastosta toteaa, että työnantajalla on oikeus toteuttaa kameravalvontaa esimerkiksi omaisuutensa turvaamiseksi. Kameroiden kohdentaminen työntekijöiden työpisteisiin on sallittu vain tietyissä, laissa erikseen mainituissa tilanteissa. Kameravalvonnan toteuttamista työpaikalla on käsiteltävä yhteistoiminnassa työntekijöiden kanssa. Työntekijöille tulee kertoa mitä kuvataan ja miksi, sekä se milloin ja mihin tarkoitukseen valvontakameroiden kautta saatuja tietoja käytetään. 

Pohjois-Savon käräjäoikeuden tuomio 10.6.2019, R 19/2

Lisätiedot:
Ylitarkastaja Auni Miettinen, puh. 029 501 6987, etunimi.sukunimi@avi.fi
Työsuojelun vastuualue, Itä-Suomen aluehallintovirasto