Sisältöjulkaisija

null Kaksi tuomiota vaarallisesta työmenetelmästä – käsi lähti pyörimään sorvin mukana

Kaksi tuomiota vaarallisesta työmenetelmästä – käsi lähti pyörimään sorvin mukana

2.6.2017 – Etelä-Suomi

Huom: Tiedotteessa kerrotusta elintarviketeollisuuden suuryritystä koskevasta tapauksesta on annettu hovioikeuden tuomio 27.4.2018, siitä kertova tiedote avautuu tästä.

Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa käsiteltiin tänä keväänä kaksi erillistä tapausta, joissa kummassakin työntekijä oli loukannut kätensä vakavasti työskennellessään kärkisorvilla. Kummassakin tapauksessa katsottiin, että työpaikalla ei ollut ollut riittävää työntekijöiden valvontaa ja ohjausta oikeiden ja turvallisten työtapojen käyttämiseen. Käräjäoikeus antoi tuomiot 23.5.2017 ja 2.6.2017.

Tapauksissa oli kysymys sorvin käyttämisestä hiontatyöhön menetelmällä, jossa työntekijä pitää käsillään kiinni hiomanauhan päistä ja hiomanauha kulkee kärkisorviin kiinnitetyn pyörivän kappaleen ympärillä. Tällainen menetelmä on ollut varsin yleinen teollisuudessa, vaikka metallisorvia ei ole tarkoitettu käytettäviksi hiomiseen. Kyseisen sorvin varsinainen käyttötarkoitus on sorvaaminen kiinteillä terillä, ei käsityökaluilla.

Hiomanauhaa käyttäessään työntekijä joutuu laittamaan kätensä lähelle sorvin nopeasti pyörivää akselia. Tähän liittyy se riski, että työntekijän käsi takertuu pyörivään akseliin tai hiottavaan kappaleeseen ja lähtee pyörimään akselin tai kappaleen mukana. Näin oli tapahtunut kummassakin oikeudessa käsitellyssä tapaturmassa.

Molemmat tapaturmat tapahtuivat Lahdessa. Toinen sattui elintarviketeollisuuden suuryrityksessä vuonna 2015 ja toinen erikoiskoneita valmistavassa yhtiössä vuonna 2016. Kummassakin tapauksessa hiontatyötä oli tehty sorvilla kymmeniä vuosia. Vuonna 2016 tapahtuneessa tapaturmassa oli erityispiirteenä se, että työntekijä oli painanut hiomanauhaa yhdellä kädellä suoraan pyörivään kappaleeseen. Työntekijä oli kuitenkin oppinut tämän seuraamalla muita vastaavasti toimivia työntekijöitä, joten ei ollut ennalta-arvaamatonta, että työntekijä toimi tällä tavalla. Vaara olisi myös ollut poistettavissa sorviin kiinnitettävällä hionta-apuvälineellä, mikä olikin hankittu yhtiöihin tapaturman jälkeen.

Työnantajan edustajat vetosivat kummassakin tapauksessa siihen, että he eivät ole tienneet, että kyseistä työtapaa olisi käytetty yhtiössä tai että se olisi ollut työturvallisuusmääräysten vastainen. Käräjäoikeuden tuomioiden mukaan työnantajien olisi pitänyt asianmukaisen työympäristön valvonnan perusteella tietää, minkälaisia työmenetelmiä työpaikalla käytetään. Lisäksi työnantajan on oltava oman työpaikkansa asiantuntija, ja sillä on oma-aloitteinen ja jatkuva velvollisuus selvittää ja arvioida vaaroja.

Käräjäoikeus tuomitsi elintarviketeollisuuden suuryrityksen 12 000 euron yhteisösakkoon ja kaksi sen esimiestä 20 päiväsakon sakkorangaistuksiin, joiden summat olivat 1 120 ja 680 euroa. Erikoiskoneita valmistava yhtiö tuomittiin 5 000 euron yhteisösakkoon ja kaksi sen esimiestä 20 päiväsakon sakkorangaistuksiin, joiden summat olivat 860 ja 720 euroa.

Vastaavia tapaturmia sattuu toistuvasti, ja yksi on johtanut kuolemaan

Vastaavia tapaturmia on sattunut toistuvasti ja niitä on käsitelty eri oikeuksissa useasti. Samankaltainen tapaturma on myös johtanut jopa työntekijän kuolemaan. Käräjäoikeus on asianmukaisesti kiinnittänyt huomiota siihen, että huolellisuusstandardi työturvallisuusasioissa tulee asettaa ja oikeuskäytännössä se on myös asetettu korkealle. Tuomiossaan Päijät-Hämeen käräjäoikeus totesi, että: "Työnantaja tavoittelee ja saa taloudellista hyötyä työntekijöiden toiminnasta, ja vastapainoksi työnantajalta ja sen asiasta vastaavilta edustajilta organisaatiossa voidaan vaatia, että se ei tapahdu työntekijöiden hengen tai terveyden kustannuksella."

Työsuojelulakimies Esa Airola Etelä-Suomen aluehallintovirastosta muistuttaa, että työssä saa käyttää vain sellaisia työvälineitä ja työtapoja, jotka ovat niitä koskevien säännösten mukaisia sekä kyseiseen työhön ja työolosuhteisiin sopivia ja tarkoituksenmukaisia. Työturvallisuuslainsäädännön lähtökohtana on myös, että työnantajien on oltava selvillä viimeisistä teknologian ja työturvallisuuden saavutuksista työpaikkojen suunnittelun osalta niin, että heidän yrityksessään työhön sisältyvät vaarat otetaan huomioon.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue julkaisi 30.1.2014 tiedotteen, jossa se muistutti, että kärkisorvia ei saa käyttää hiontatyöhön. Tässä linkki tiedotteeseen.

 

Päijät-Hämeen käräjäoikeuden tuomio, asianumero R 16/1893, annettu 23.5.2017 (elintarviketeollisuuden suuryritys)

Päijät-Hämeen käräjäoikeuden tuomio, asianumero 17/362, annettu 2.6.2017 (erikoiskoneita valmistava yhtiö)

Lisätiedot:
Lakimies Esa Airola, puh. 029 016 779, etunimi.sukunimi@avi.fi

Mediapalvelu:
Viestintäasiantuntija Virpi Saarinen
p. 0295 016 021, etunimi.sukunimi@avi.fi  

Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
www.tyosuojelu.fi

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000.