Sisältöjulkaisija

null Käräjäoikeuden tuomio ei muuttunut - Päiväsakkoja ja yhteisösakko kuolemaan johtaneesta työtapaturmasta

Käräjäoikeuden tuomio ei muuttunut - Päiväsakkoja ja yhteisösakko kuolemaan johtaneesta työtapaturmasta

26.11.2018 – Länsi- ja Sisä-Suomi

Turun hovioikeus on 16.11.2018 tuominnut Inkoo Shipping Oy Ab toimitusjohtajan 50 päiväsakkoon, 4 000 euroon. Lisäksi Inkoo Shipping Oy Ab tuomittiin 18 000 euron suuruiseen yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta.

Käsiteltävänä oli toukokuussa 2015 sattunut työtapaturma. Rakennustyömaan aliurakoitsija menehtyi seinäelementin kaaduttua hänen päälleen. Riitaista asiassa oli se, kenen on katsottava olleen rakennustyömaan päätoteuttaja. Riitaista asiassa oli se, kenen vastuulla oli rakennustöiden turvallisuussuunnitelman sisältö, kun sen oli laatinut ulkopuolinen konsultti. Ja riitaista oli myös se, oliko suunnitelmassa sellaisia puutteita, joilla oli ollut vaikutusta siihen tapaturmaan.

Työsuojeluviranomainen katsoi, että valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta on yksiselitteinen. Jos rakennustyömaalle ei ole nimetty päätoteuttajaa, vastaa rakennuttaja myös päätoteuttajalle kuuluvista velvollisuuksista. Rakennuttajan väite, että ulkopuolinen konsultti, jota oli nimetty vastaavaksi työnjohtajaksi ja turvallisuuskoordinaattoriksi olisi myös ollut vastuussa päätoteuttajan tehtävistä, ei menestynyt. Työsuojeluviranomainen totesi lisäksi, että päätoteuttajan vastuulla on tehdä työturvallisuutta koskevat suunnitelmat, joiden mukaan työt, työvaiheet ja niiden ajoitus järjestetään mahdollisimman turvallisiksi ja ettei niistä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville ja muille työn vaikutuspiirissä oleville. Käräjäoikeus oli todennut suunnitelman olevan puutteellinen, ja puutteet olivat syy-yhteydessä tapaturmaan. Turvallisuussuunnitelma oli laadittu asiantuntevan konsultin toimesta, mutta se ei vapauttanut rakennuttajaa vastuusta suunnitelman sisällöstä.

Hovioikeus katsoi, että rakennuttaja ei ollut pätevästi delegoinut päätoteuttajan tehtäviä. Turvallisuussuunnitelmaan ja elementin pystytyssuunnitelmaan oli merkattu päätoteuttajaksi Inkoo Shipping Oy, sekä tämän toimitusjohtaja. Vastuu päätoteuttajan tehtävistä, kuten turvallisuussuunnitelman sisällöstä, oli edelleen rakennuttajalla. Hovioikeus katsoi, kuten käräjäoikeus, että puutteellinen turvallisuussuunnitelma oli syy-yhteydessä siihen, että työntekijä oli seinäelementin väärällä puolella, kun elementti kaatui.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue korostaa, että rakennustyömaan selkeä organisointi sekä selkeä vastuujako on tärkeä väline työpaikan turvallistamisessa.

Turun hovioikeuden asia nro R 17/1223

Lisätietoja: Lakimies Pia Skoglund, puh. 0295 018 689
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue