Sisältöjulkaisija

null Käsi runkohöylän syöttölaitteen suojaamattoman paininrullan alle – työnantajalle sakkoja

Käsi runkohöylän syöttölaitteen suojaamattoman paininrullan alle – työnantajalle sakkoja

13.9.2018 – Länsi- ja Sisä-Suomi

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus on 13.9.2018 antamallaan tuomiolla tuominnut Oy Primapoli Ltd:n 5 000 euron suuruiseen yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi yhtiön tuotantopäällikkö (lähiesimies) sekä toimitusjohtaja tuomittiin kumpikin 20 päiväsakkoon työturvallisuusrikoksesta.

Käsiteltävänä oli kesäkuussa 2017 Alavudella yhtiön työntekijälle sattunut työtapaturma. Työntekijä oli yrittänyt suoristaa syöttöpöydällä olevia lankkuja käsin, kun hänen kätensä oli käynyt syöttölaitteen paininrullaa ohjaavan valokennon alla aiheuttaen sen, että syöttölaitteen paininrulla painui alas ja työntekijän käsi jäi paininrullan ja lankun väliin puristuksiin. Oikeuden istunnossa kävi ilmi, että työpaikalla oli varoitettu vaaranpaikoista ja kielletty laittamasta käsiä vaarallisiin kohtiin. Lankkujen suoristamista varten olisi pitänyt työnantajan ohjeiden mukaan käyttää rautakankea. Työnantajan edustajat olivat kertomansa mukaan luulleet näiden ohjeiden olevan riittävä toimenpide ja kiistivät menetelleensä tahallisesti.

Työsuojeluviranomainen muistutti, että työsuojelussa yhtenä johtavana periaatteena on ns. turvallisen tekniikan periaate. Tämä periaate tarkoittaa, että työnantajan tulee – mikäli mahdollista – teknisin ratkaisuin huolehtia siitä, että työntekijöiden ulottumisalueella ei ole vaarallisia kohteita. Teknisiä suojaamistoimia ei voi korvata esimerkiksi varoittamalla työntekijöitä vaarasta tai kieltämällä laittamasta käsiä vaara-alueelle. Turvallisen tekniikan periaatteen mukaisesti toimien inhimillisten virhetoimintojen tuhoisat seuraukset voidaan ehkäistä.

Työturvallisuusrikos on ns. vaarantamisrikos, mikä tarkoittaa sitä, että konkreettista tapaturmaa ei tarvitse sattua rikoksen täyttymiseksi, vaan tiettyjä olosuhteita pidetään vaarallisina. Tästä syystä tekoajaksi katsottiin koko se aika, kun koneen vaara-alue oli ollut suojaamattomana eli aina koneen työpaikalle asentamisesta tapaturmapäivään asti.

Käräjäoikeus katsoi jo pelkästään riidattomien seikkojen perusteella tulleen näytetyksi, että syytteessä tarkoitetussa työkohteessa on rikottu työturvallisuusmääräyksiä, kun runkohöylän syöttölaitteen vaara-alueelle on ollut työntekijöillä vapaa pääsy. Käräjäoikeus viittasi lainsäädäntöön ja totesi sanamuodon perusteella olevan selvää, että toimenpiteet vaaraa aiheuttavan työvälineen vaaran poistamiseksi on ensisijaisesti tehtävä työvälineen rakenteeseen tai sen ympäristöön liittyvillä teknisillä toimilla.

Toimitusjohtajan sekä tuotantopäällikön, joka oli myös vahingoittuneen lähin esimies, vastuiden osalta käräjäoikeus totesi, että koska he olivat tienneet, että syöttölaitteen vaara-alueelle on ollut työntekijöillä esteetön pääsy, he ovat tienneet tai heidän olisi ainakin pitänyt tietää, että ko. työkohteessa rikotaan työturvallisuusmääräyksiä.

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden asia nro R 18/1047

Lisätietoja: Lakimies Sini Hernesaho, p. 0295 018 644
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue