Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Katsaus tulevaisuuteen: Työelämä vuonna 2025

Katsaus tulevaisuuteen: Työelämä vuonna 2025

Verkkouutinen 4.3.2015

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut Työelämä 2025 -katsauksen, jossa kuvataan työn ja työelämän muutosta seuraavien kymmenen vuoden aikana työsuojelun ja työhyvinvoinnin näkökulmasta.

Katsauksen tarkoituksena on ennakoida tulevaisuuden työelämää ja auttaa varautumaan siihen tekemällä suosituksia ja konkreettisia toimenpide-ehdotuksia, joiden avulla työsuojeluhallinto voisi paremmin vastata ajoissa tulevaisuuden haasteisiin. Työsuojeluhallinto arvioi ja priorisoi toimenpide-ehdotusten toteuttamisen muun muassa toimintasuunnitelmien ja runkosuunnittelun yhteydessä tarpeen mukaan.

Katsauksessa tarkastellaan työelämää kattavasti: siinä analysoidaan, millaisia töitä vuonna 2025 tehdään ja keitä työntekijät ovat, sekä arvioidaan työntekijöiden terveyttä, työturvallisuutta sekä työhyvinvointia ja uusien teknologioiden vaikutuksia työhön.

Työelämä 2025 -katsaus on kirjoitettu siten, että siinä tarkastellaan kehitystä vuodesta 2025 taaksepäin. Kirjoittajat ovat asettaneet itsensä vuoteen 2025 ja valinneet sen tulevaisuuskuvan, joka heidän mielestään on todennäköisin nykyisten kehityssuuntien perusteella.

Katsauksessa esitetyt näkemykset eivät perustu yksittäisiin lähteisiin, vaan laajaan kirjallisuusselvitykseen, useisiin erillisiin kirjoituksiin ja taustamuistioihin, keskusteluihin, seminaareihin, workshopeihin, työsuojeluosaston henkilökunnan kuulemisiin ja kirjoittajien omiin näkemyksiin.

Työelämä 2025 -katsaus (STM:n raportteja ja muistioita 2015:16)