Sisältöjulkaisija

null Kausityöpaikkojen työolot parantuneet työsuojeluvalvonnalla

Kausityöpaikkojen työolot parantuneet työsuojeluvalvonnalla

21.10.2015 – Länsi- ja Sisä-Suomi

Länsi- ja Sisä-Suomen alueella tehtiin kesällä 2015 työsuojelutarkastuksia kymmenille kausityöpaikalle. Tarkastuksia tehtiin mm. kesäkahviloihin, -ravintoloihin ja kioskeihin. Tarkastukset olivat osa laajempaa Nuoret ja kausityöntekijät -hanketta, jonka puitteissa on tehty noin 350 työsuojelutarkastusta kausityöpaikkoihin vuosina 2012-2015 Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Pohjanmaiden alueella. Tarkastukset kohdistuivat pääosin palvelualan työpaikkoihin.

Hankkeella tavoitettiin suuri määrä kausityöpaikkoja, joissa ei aiemmin ole työsuojeluvalvontaa suoritettu. Valvonnan tavoitteena oli varmistaa että työturvallisuuden perusasiat ovat työpaikalla hallinnassa ja työsuhteen vähimmäisehtoja noudatetaan. Samalla haluttiin tukea työpaikkojen ennakoivaa, omaehtoista työsuojelutoimintaa. Hankkeen päättyessä voidaan todeta, että työnantajien tietoisuus työsuojeluun liittyvistä velvoitteista on lisääntynyt. Lisäksi vaikuttaa siltä, että yhteydenotot työsuojelun vastuualueelle ongelmista kausityöpaikoilla ovat vähentyneet.

Puutteita tarkastuksilla havaittiin erityisesti työterveyshuollon järjestämisessä, asiakasväkivallan uhan hallinnassa ja työsuhdeasioissa. Työterveyshuolto oli kokonaan järjestämättä lähes puolella tarkastetuista työpaikoista. Lisäksi asiakasväkivallan uhkaan liittyvä ohjeistus oli puutteellista yli kolmasosassa työpaikoista. Työsuhdeasioissa etenkin kirjallisen työsopimuksen sisällössä oli puutteita, tai työehdoista oli sovittu vain suullisesti.

Perehdytys oli pääosin hoidettu työpaikoilla hyvin, ja myös yksintyöskentelyyn liittyvät asiat, kuten yhteydenpito ja tauotuksen järjestäminen, olivat suuressa osassa kunnossa.


Lisätietoja:

Ylitarkastaja Miia Kulmala
LSSAVI työsuojelun vastuualue, palvelualan toimintayksikkö
miia.kulmala@avi.fi
puh. 0295 018 681