Sisältöjulkaisija

null Kemikaalien turvallinen käyttö edellyttää systemaattista seurantaa

Kemikaalien turvallinen käyttö edellyttää systemaattista seurantaa

Verkkouutinen 30.10.2015 Etelä-Suomi

Valtakunnallisessa metallintyöstönestehankkeessa valvotaan metallintyöstöalan yritysten kemikaaliturvallisuutta. Viime vuonna käytiin yritykset kertaalleen läpi ja tänä vuonna niihin tehdään seurantatarkastus. Kävin yhdellä tarkastuksella seuraamassa, onko hankevalvonnalla ollut vaikuttavuutta.

Olen matkalla ESAVIn työsuojeluinsinööri Satu Aunon kanssa Keski-Uudellamaalla sijaitsevalle konepajalle. Auno on tarkastanut yrityksen syyskuussa 2014. Silloin yritys oli juuri muuttanut uusiin tiloihin ja moni työturvallisuuteen liittyvä asia oli vielä kesken.

Työturvallisuusasioiden tarkastamista konepajaympäristössä.Työterveyshuolto ei ollut ehtinyt tekemään vielä työpaikkaselvitystä uuteen työpisteeseen. Tavarat hakivat paikkaansa, eikä uuden tehdassalin ilmanvaihtolaitteistoa osattu käyttää. Palopostien edustalla oli tavaraa, eikä hätäpoistumista ollut harjoiteltu yhdessä henkilöstön kanssa.

– Monet työturvallisuuteen liittyvät asiat olivat jääneet muuton jalkoihin. Kemiallisten tekijöiden vaarojen selvitystä ja arviointia oli tehty, mutta henkilösuojainten käyttöä ei ollut järjestelmällisesti määritelty eikä työstönesteiden laatua seurattu, Auno kertoo.

Vaarat hallintaan johtamisella

Yrityksessä meidät ottaa vastaan työturvallisuuspäällikkö, jonka pienessä huoneessa aivan konepajatilojen vieressä käymme läpi edellisen syksyn tarkastuskertomusta. Tarkastukseen osallistuu myös henkilöstön edustajia sekä lähiesimies.

Tässä yrityksessä tarkastus ja sillä annetut velvoitteet on otettu tosissaan. Yritys on tarkastuksen innostamana laatinut kunnolliset seurantajärjestelmät kemikaalien turvalliseen käyttöön. Vaarojen selvitys ja arviointi sisältää tiedot yrityksessä käytössä olevista kemiallisista tekijöistä sekä niiden vaaroista ja haitoista. Dokumentti pysyy ajan tasalla, kun kaikki taloon tulevat kemikaalit viedään suoraan tuohon asiakirjaan. Tehdassalin turvallisuus on kuitenkin ykkösasia.

– Uusin käyttöturvallisuustiedote pitää löytyä nopeasti kemikaalin vierestä kansiosta. Kun tiedote on tulostettu, ehtii sen jälkeen naputella tiedot toimistossa olevaan kokoomaluetteloon, kertoo työturvallisuuspäällikkö.

Myös itse kemikaalien käsittely on uudistettu. Aiemmin työntekijät olivat lisänneet työstönesteitä käsin, eikä metallintyöstönesteen laatua seurattu ja se lisäsi esimerkiksi ihoallergioiden riskiä. Nyt työstönesteet lisätään koneellisesti ja niiden laatua seurataan järjestelmällisesti.

Kun työstönesteiden laatua seurataan järjestelmällisesti, työstönesteiden laatu pysyy hyvänä ja ihoallergioiden riski vähenee.

Astiasta on näyttävä sisältötieto

Työpöytäkeskustelun jälkeen lähdetään kierrokselle tehdassaliin. Auno pysähtelee vähän väliä, havainnoi ilmanlaatua, katselee oikealle ja vasemmalle, ylöskinpäin.

– Tarkkailen kemikaaleja sisältäviä astioita ja havainnoin kemiallisten tekijöiden kanssa työskenteleviä työntekijöitä. Kemikaalipakkauksissa tulee olla kemikaalin tiedot ja asianmukaiset varoitustekstit ja -merkinnät.

Auno havainnoi myös esimerkiksi ilman puhtautta; toimiiko ilmanvaihto ja saadaanko kemikaalihöyryt poistettua huoneilmasta tehokkaasti. Hän tarkkailee yleistä järjestystä ja siisteyttä ja sitä, että kulkutiet ovat vapaina ja hätäpoistumistiet näkyvät kaikilta käytäviltä.

Työturvallisuuspäällikkö kertoo, että viime syksyn tarkastus antoi pontta turvallisuuskulttuurin remontille yleisemminkin:

– Aiemmin hälytyksen sattuessa kukaan ei poistunut hallista vaan kaikki jäivät paikoilleen, koska väärät hälytykset olivat niin yleisiä. Nyt olemme käyneet läpi toimintaohjeet hätätilanteiden varalta henkilöstön kanssa ja painottaneet, että ulos täytyy mennä hälytyksen sattuessa, vaikka ilmeistä vaaraa ei olisikaan näkyvissä. Nykyään hälytyksen tullessa kaikki painuvat pihalle, työturvallisuuspäällikkö kertoi.

Tällä tarkastuksella valvonnalla havaittiin olevan vaikutusta: kaikki kahdentoista toimintaohjeen osoittamat puutteet oli laitettu kuntoon. Positiivinen kokemus kiirii eteenpäin:

– Yrittäjät puhuvat paljon keskenään. Kun yksi on laittanut työturvallisuusasian­sa kuntoon, innostaa se muitakin toimimaan. Nämä asiat ovat aika pienestä kiinni, Satu Auno summaa.

Teksti ja kuva: Piretta Pietilä
Teksti on julkaistu työsuojeluhallinnon henkilöstö- ja sidosryhmälehti Ts-nytissä.