Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Kemikaalikaasuille altistumisesta syyksi lukeva tuomio yhtiölle

Kemikaalikaasuille altistumisesta syyksi lukeva tuomio yhtiölle

Mediatiedote 15.4.2016 Länsi- ja Sisä-Suomi

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus on 14.4.2016 lukenut työturvallisuusrikoksen lapualaisen, kemianteollisuuden alalla toimivan Chemigate Oy:n syyksi. Yhtiö jätettiin kuitenkin rangaistukseen tuomitsematta.

Käsiteltävänä oli 20.2.2012 Lapualla sattunut työtapaturma, jossa yhteensä viisi henkilöä altistui vaarallisille kemikaalikaasuille. Yhtiön rikkihapposäiliö oli täytön aikana päässyt ylitäyttymään osaksi siksi, että säiliön pinnanlukujärjestelmä näytti täyttöasteen väärin ja osaksi siksi, että ylitäytön automaattisesti estävä anturi oli rikki. Säiliön ylitäyttöputki oli suunnattu osoittamaan kohti kahden eri kemikaalin varokaukaloiden välistä seinämää. Tämän vuoksi rikkihappo ei pysynyt omassa varokaukalossaan, vaan osa rikkihaposta suihkusi väliseinän yli viereiseen, lipeäsäiliön varokaukaloon. Täältä rikkihappoa kulkeutui poistoputken kautta natriumhypokloriitin varokaukaloon. Rikkihapon ja natriumhypokloriitin keskinäisessä reaktiossa muodostuu terveydelle ja lisääntymisterveydelle vaarallista kloorikaasua.

Käräjäoikeus katsoi merkittävimmän puutteen olleen rakenteiden suunnitteluvirheessä, kun rikkihapon kulkeutuminen natriumhypokloriittisäiliön varokaukaloon on ylitäyttötilanteessa ollut mahdollista.

Käräjäoikeus totesi, ettei vaara ollut sillä tavoin ennalta arvaamaton, ettei sitä olisi voitu ennakoida, jos vaarojen selvittäminen ja arviointi olisi tehty työturvallisuusmääräysten edellyttämällä huolellisuudella. Jos ylitäyttötilanteen vaarat olisi nimenomaisesti tutkittu ja erikseen arvioitu, riski, joka toteutui, olisi käräjäoikeuden mukaan varsin todennäköisesti huomattu.

Käräjäoikeus huomautti, että työturvallisuusrikos on vaarantamisrikos, mikä tarkoittaa, että tunnusmerkistö ei edellytä konkreetista vahinkotapahtumaa. Yleensä – kuten nytkin – työturvallisuussäännösten vastainen asiaintila kuitenkin paljastuu vasta vahingon sattuessa.

Käräjäoikeus katsoi, että asiassa on ollut lieventäviä asianhaaroja, kuten että edellä kuvattu rakenteellinen puute ei ole ollut ilmiselvä, että puutteen korjaaminen ei ole ollut kustannuskysymys ja että ylitäyttötilanteen varalta oli olemassa useita varotoimia, jotka pettivät yhtäaikaisesti ja osin yllättäen. Lisäksi yhtiön oli käräjäoikeuden mukaan muutoin selvitetty huolehtineen työturvallisuusoloista asianmukaisesti. Näillä perusteilla käräjäoikeus katsoi, että puheena oleva asia on ollut ilmeinen yksittäistapaus ja jätti tämän vuoksi yhtiön rangaistukseen tuomitsematta.

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden asia nro R 16/233.

Lisätietoja: Lakimies Sini Hernesaho, puh. 0295 018 644
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue