Sisältöjulkaisija

null Kesällä tehdään suunnattuja työsuojelutarkastuksia ravitsemisalan työpaikkoihin Etelä-Suomessa

Kesällä tehdään suunnattuja työsuojelutarkastuksia ravitsemisalan työpaikkoihin Etelä-Suomessa

6.5.2019 – Etelä-Suomi

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelutarkastajat tarkastavat kesän aikana yhteensä noin sata ravitsemisalan kesätyöpaikkaa, etupäässä kahviloita ja ravintoloita. Valvontaa tehdään myös kauppakeskuksissa ja saaristossa. Tarkastuksista ei sovita etukäteen työnantajan tai työpaikan kanssa.

Työnantajan tulee muistaa, että kesätyötekijöihin pätevät samat työehdot kuin muihinkin työntekijöihin. Työsuojelutarkastajat kokosivat kesätyöntekijöitä palkkaaville työnantajille alla olevan muistilistan. Sen avulla tarkastajat haluavat kiinnittää työnantajien huomion asioihin, joissa aikaisemmin tehtyjen tarkastushavaintojen perusteella kesätyöpaikoissa on ollut puutteita.

Kesätyöntekijän työnantaja, muista ainakin nämä:

 1. Työsuhteen ehdot

  • Anna työntekijälle kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista tai tee vaihtoehtoisesti kirjallinen työsopimus käyttäen alalle laadittua työsopimuspohjaa.

  • Varmista, että palkka on alan työehtosopimuksen mukainen. Alan yleissitovat työehtosopimukset määrittelevät muun muassa alan vähimmäispalkan.

  • Anna määräaikaiselle työntekijälle tieto työn päättymisajasta tai arvioidusta päättymisajasta ja määräaikaisuuden perusteesta.

  • Maksa lomakorvaukset myös määräaikaiselle työntekijälle. Lomakorvaukset on maksettava työsuhteen päättyessä.

  • Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskevat työehtosopimukset löytyvät mm. verkko-osoitteessa - https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/tyoehto/ - M kirjain -.

 2. Työvuoroluettelot

  • Laadi työvuorolista noudattaen alan yleissitovia työehtosopimuksia.

  • Muista, että työvuorolistaa ei saa muuttaa ilman työntekijän ja työnantajan suostumusta.

 3. Tauotus

  • Järjestä työn lomaan mahdollisuus sellaisiin taukoihin, jotka sallivat lyhytaikaisen poistumisen työpisteestä. Taukojen määrä ja pituus määräytyvät työajan ja alan työehtosopimuksien määräyksien mukaan.

 4. Työterveyshuolto

  • Järjestä, pakollinen lakisääteinen työterveyshuolto vaikka palkkalistoillasi olisi vain yksi työntekijä tai vain määräaikaisia työntekijöitä.

 5. Väkivallan uhka

  • Selvitä ja arvioi työhön liittyvä asiakasväkivallan uhka. Käsittele asia työntekijöiden kanssa ja varmista, että he tietävät miten toimia, jos asiakas käyttäytyy uhkaavasti tai muuten epäilyttävästi.

  • Ohjeista myös ennakkoon millaiset toimintatavat työpaikalla on väkivallan uhkatilanteiden jälkihoitoa varten.

Kesätyöntekijä: muista pyytää työnantajalta työsuhteen päättymisesi jälkeen työtodistus itsellesi.

Tarkempia ohjeita sekä työnantajille että työntekijöille löytyy työsuojeluhallinnon verkkopalvelusta www.tyosuojelu.fi. Tarvittaessa voi kysyä apua ongelmatilanteisiin myös työsuojeluviranomaisen valtakunnallisesta puhelinneuvonnasta: p. 0295 016 620.

Lisätietoja työsuojeluviranomaisen työpaikkatiedotteessa: Kesätöissä huomioitava työsuojelu ja työehdot

Lisätietoja:
Työsuojelutarkastaja Tarmo Järvinen, p. 029 501 6262, 
etunimi.sukunimi@avi.fi
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000.