Sisältöjulkaisija

null Kesätöiden palkkaan kuuluvat normaalit lisät

Kesätöiden palkkaan kuuluvat normaalit lisät

11.8.2017

Kesätyökausi on päättymässä. Työsuojeluviranomainen muistuttaa, että kesätyöntekijän kannattaa pyytää töiden loputtua työtodistus ja tarkistaa, että palkkaan kuuluvat lisät on maksettu asianmukaisesti.

Työnantajan täytyy muistaa työsopimuslain ja työehtosopimusten määräykset maksaessaan kesän viimeisiä tilejä kesätyöntekijöille. Työntekijän kannattaa tarkistaa, että palkka mahdollisine lisineen on laskettu oikein.  

Työsuojeluviranomaiselle tulee joka kesä ilmi tapauksia, jossa joko peruspalkkaa tai ainakin yli- tai sunnuntaikorvauksia tai muita mahdollisia lisiä on jätetty kesätyöntekijöille maksamatta.

Kesätyöntekijöille kertyy normaalisti oikeus vuosilomaan. Ellei työntekijä ole pitänyt ansaitsemaansa lomaa työsuhteensa aikana, lopputilin yhteydessä maksetaan myös lomakorvaus.

Palkanmaksun yhteydessä tulee antaa palkkalaskelma

Kesätyö päättyy työsopimuksessa sovitun ajan kuluttua ilman irtisanomisaikaa. Lopputili on maksettava viimeisenä työpäivänä, ellei muusta ole erikseen sovittu esimerkiksi työsopimuksessa tai noudatettavassa työehtosopimuksessa. Jos lopputilin maksaminen työnantajasta johtuvista syistä viivästyy, on työnantaja velvollinen maksamaan täyden palkan odotusajalta, kuitenkin enintään kuudelta päivältä. Palkanmaksun yhteydessä tulee aina antaa myös palkkalaskelma.

Palkka on maksettava työntekijän osoittamalle pankkitilille. Työsopimuslain mukaan työnantaja voi maksaa palkan käteisenä vain pakottavasta syystä esimerkiksi silloin, jos työntekijällä ei ole pankkitiliä.

Ongelmat selvitetään ensisijaisesti työpaikalla

Työntekijällä on oikeus saada työsuhteen päättyessä työtodistus. Työtodistus kannattaa aina pyytää, se on tärkeä paperi uutta työpaikkaa tai koulutuspaikkaa haettaessa.

Jos kesätöissä ilmenee ongelmia, ne selvitetään ensisijaisesti työpaikalla. Tällöin myös vanhempien aktiivisuus on usein paikallaan. Jos työpaikalla on luottamusmies tai työsuojeluvaltuutettu, voi apua pyytää häneltä. Jos asia ei työpaikalla selviä, voi kääntyä aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden puoleen. Työsuojeluviranomaiset antavat neuvoja ja ohjeita niin työntekijöille kuin työnantajillekin.

Lisätietoja:
Tyosuojelu.fi > Nuori työntekijä

Työsuojeluviranomaisten valtakunnallinen puhelinneuvonta numerossa 0295 016 620