Sisältöjulkaisija

null Kesätyöntekijällä samat työehdot kuin muillakin

Kesätyöntekijällä samat työehdot kuin muillakin

18.4.2017
Parhaillaan on käsillä se aika vuodesta, jolloin kesäkauden työsopimuksia solmitaan. Työsuojeluviranomainen muistuttaa, että kesätyöntekijöihin pätevät samat työehdot kuin muihinkin työntekijöihin. Lisäksi on tiettyjä erityissäännöksiä, jotka koskevat alle 18-vuotiaita työntekijöitä.

Ennen kesätöiden alkua on syytä tehdä kirjallinen työsopimus, johon kirjataan palkka, työaika, pääasialliset työtehtävät, työsuhteen kesto ja työntekopaikka, sovellettava työehtosopimus, vuosiloman määräytyminen sekä työsuhteen määräaikaisuuden peruste ja mahdollinen koeaika.

Palkan suuruus ilmenee yleensä alalla sovellettavasta työehtosopimuksesta. Palkka on maksettava työntekijän ilmoittamalle pankkitilille. Työnantaja
voi maksaa palkan käteisenä vain pakottavasta syystä esimerkiksi silloin, jos työntekijällä ei ole pankkitiliä.

Alle 18-vuotiaalle työntekijälle on laissa mainittuja erityissäädöksiä, joiden tarkoitus on suojella nuorta työntekijää. Työhön voidaan ottaa 15 vuotta täyttänyt oppivelvollisuutensa suorittanut henkilö. Tänä vuonna 14 vuotta täyttävä voi tehdä enintään puolet loma-ajastaan kevyttä työtä, josta ei ole haittaa hänen terveydelleen, kehitykselleen tai koulunkäynnilleen. Yötyö on alle 18-vuotiailta kielletty.

Alle 16-vuotiaalla ei saa teettää vaarallisia töitä. Nuorelle vaarallisena työnä pidetään sellaista, jossa nuorta työntekijää itseään tai hänen työnsä takia muuta henkilöä saattaa uhata erityinen tapaturman tai terveyden menettämisen vaara. 16–17-vuotiaalla saa teettää sosiaali- ja terveysministeriön vaarallisten töiden esimerkkiluettelossa mainittuja töitä, jos työn turvallisuudesta on huolehdittu riittävästi ja siitä on tehty ilmoitus työsuojeluviranomaiselle. Lisäksi on määritelty erityisen haitallisia töitä, joita alle 18-vuotiaat eivät saa tehdä ollenkaan.

Työsuojeluviranomaiset valvovat nuorten kesä- ja kausityöntekijöiden työoloja ja työsuhteen ehtoja. Valvonnan tavoitteena on tukea työurien pidentämistä varmistamalla myös kausityössä työskenteleville ja nuorille työntekijöille oikeudenmukaiset työsuhteen ehdot sekä turvallinen ja terveellinen työympäristö.

Lisää tietoa:
Tyosuojelu.fi > Nuori työntekijä

Lisätietoja:
Työsuojeluviranomaisten valtakunnallinen puhelinneuvonta numerossa 0295 016 620 maanantaista perjantaihin klo 8:00–16:15.