Sisältöjulkaisija

null Kesätyöntekijöiden työaika ei saa joustaa miten sattuu

Kesätyöntekijöiden työaika ei saa joustaa miten sattuu

Mediatiedote 30.4.2015

Kesätyöntekijöiden työaika ei saa joustaa miten sattuu

Työsuojelun vastuualue

Kun kesätöistä aletaan taas sopia, on hyvä muistaa, että kesätyöntekijöiden työehdot tulee olla samanlaiset kuin muillakin työntekijöillä. Työsuojeluviranomaisen tarkastuksilla on aikaisempina kesinä tullut ilmi monenlaista huomautettavaa. Esimerkiksi työvuoroja on voitu muuttaa yksipuoleisesti niin, että aiemmin sovittuja töitä on peruttu viileällä säällä ja helteellä puolestaan on teetetty ylipitkiä työpäiviä. Myös työhön perehdyttämisessä ja väkivallan uhan hallinnassa on havaittu puutteita.

Työsuojeluviranomainen muistuttaa, että työnantajan tulee kantaa erityistä huolta nuorten työhön opastuksesta ja työn valvonnasta. Nuoret työntekijät tulee perehdyttää hyvin tehtäviinsä ja työpaikan käytäntöihin. Työtehtävät tulee suhteuttaa nuorten suorituskykyyn.

Ennen kesätöiden alkua on syytä tehdä kirjallinen työsopimus, johon kirjataan palkka, työaika, pääasialliset työtehtävät, työsuhteen kesto ja työntekopaikka, sovellettava työehtosopimus, vuosiloman määräytyminen sekä työsuhteen määräaikaisuuden peruste ja mahdollinen koeaika. 15-vuotias ja sitä vanhempi voi tehdä työsopimuksen itse.

Työsopimus kannattaa laatia kahtena kappaleena, toinen työntekijälle, toinen työnantajalle. Mikäli kirjallista työsopimusta ei tehdä, täytyy työnantajan ilmoittaa silti työsuhteen keskeiset ehdot kirjallisesti yli kuukauden kestävissä työsuhteissa. Ne pitää ilmoittaa kirjallisesti nuorten kohdalla myös alle kuukauden kestävissä työsuhteissa, mikäli nuori tai tämän huoltaja sitä pyytää.

Nuori saa tehdä työtä, joka ei vaadi kohtuutonta ponnistusta tai vastuuta. Nuoria alle 18-vuotiaita työntekijöitä koskevat tietyt erityissäännökset. Jotkut työt on katsottu niin vaarallisiksi tai haitallisiksi, että näiden teettämistä nuorilla on rajoitettu. Nuorille sopivista töistä on luettelo sosiaali- ja terveysministeriön laatimassa asetuksessa.

Alle 16-vuotiaalla ei saa teettää vaarallisia töitä. Nuorelle vaarallisena työnä pidetään sellaista, jossa nuorta työntekijää itseään tai hänen työnsä takia muuta henkilöä saattaa uhata erityinen tapaturman tai terveyden menettämisen vaara. 16–17-vuotiaalla saa teettää sosiaali- ja terveysministeriön vaarallisten töiden esimerkkiluettelossa mainittuja töitä, jos työn turvallisuudesta on huolehdittu riittävästi ja siitä on tehty ilmoitus työsuojeluviranomaiselle. Lisäksi on määritelty erityisen haitallisia töitä, joita alle 18-vuotiaat eivät saa tehdä ollenkaan. Yötyö on alle 18-vuotiailta kielletty.

Useimmilla aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueilla valvotaan kesällä 2015 kesä- ja kausityötekijöiden työoloja ja työsuhteen ehtoja. 

Lisätietoja:
Etelä-Suomen AVI, työsuhdepäivystys, puh. 0295 016 000
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI, työsuhde- ja työolosuhdepäivystys, puh. 0295 018450
Lounais-Suomen AVI, työsuhde- ja työolosuhdepäivystys puh. 0295018000
Pohjois-Suomen AVI, työsuojelun vastuualue, työolosuhdepäivystys puh. 0295 017 500 (vaihde)
Itä-Suomen AVI, työsuhde- ja työympäristöpäivystys puh. 0295 016 800